Gwydion — Math of War songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Math of War" van Gwydion.

Songteksten

The drive which fed this lasting existence
Urge that impelled it forward, steadily on
Strolls unconcerned in our vicinity
Causing flashes to appear
swarm vision with images
Thrusting swords! Splintering shields!
Cries of war
Years devoted to relentless training
By fall, past century’s outcome must be settled
One army will finally collapse, crumble, phase out!
Fight to bash away all foes
Clean this plague
Clean this taint away
To never return
Postulation of surprise
Anticipating the hunter’s route
Lure his path with desirable baits
Thrusting swords! Splintering shield!
Cries of war
Discipline of persistence, progression
The time has come! Onward! Charge!!!
Distill chaos into measurable variables
Reject chance by principle
Confine luck to a damp cell
Theorem of Invasion
When the target is stretched too far
Apply tilt rule «divide to conquer»
Postulations of surprise
Anticipate the hunter’s route
Reverse his nature
Transformed into a prey
By fall, past century’s outcome must be settled
One army will finally collapse, crumble, phase out!
Fight to bash away all foes
Clean this plague
Clean this taint away…
To never return

Songtekstvertaling

De drijfveer van dit duurzame bestaan
En hij drong er bij haar op aan, haar voortdurend voort te zetten.
Wandeltochten onbezorgd in onze omgeving
Waardoor flitsen verschijnen
zwermzicht met afbeeldingen
Zwaarden stoten. Splinterschilden!
Oorlogskreten
Jaren gewijd aan meedogenloze training
In de herfst moet de uitkomst van de vorige eeuw worden geregeld.
Eén leger zal uiteindelijk instorten, afbrokkelen, uitfaseren!
Vecht om alle vijanden te verslaan.
Maak deze plaag schoon.
Maak deze vlek schoon.
Om nooit meer terug te keren
Postulatie van verrassing
Anticiperen op de route van de jager
Lok zijn pad met begeerlijke aaspakketjes
Zwaarden stoten. Splinterschild.
Oorlogskreten
Discipline van persistentie, progressie
De tijd is gekomen! Voorwaarts! Aanvallen!!!
Chaos verdelen in meetbare variabelen
Toeval principieel afwijzen
Beperk het geluk tot een vochtige cel
Stelling van invasie
Als het doelwit te ver uitgerekt is
Toepassing kantelregel " verdeel om te veroveren»
Verrassingspost
Anticipeer de route van de jager.
Zijn aard omkeren
Veranderd in een prooi
In de herfst moet de uitkomst van de vorige eeuw worden geregeld.
Eén leger zal uiteindelijk instorten, afbrokkelen, uitfaseren!
Vecht om alle vijanden te verslaan.
Maak deze plaag schoon.
Maak deze vlek schoon.…
Om nooit meer terug te keren