Gwydion — Endurance of the Mind songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Endurance of the Mind" van Gwydion.

Songteksten

Left behind is the comfort of plains
Ahead a harsh way to follow
Reversing course of rivers and springs
Until the top of mountains — the grove of learning
Overcome the holes in this permeable shell
Vulnerable to the edging bites of swords
Prepare to cope with an unforgiving reality
Carry a stoic heart whenever needed
Find balance in suffocating mayhem
Focus on its weakest point
Brave warrior, ready to face death for our cause
Reason! This illogic primitive emotions
Replenish a rational mind
Primordial fear? Jettison that fear!
Lips broken in cold, immersed in blood
Skin turns dark as it pads impact
Gritting teeth gets a compass musical
A tested mind!
Left behind is the comfort of the plains
Ahead a harsh way to follow
Reversing course of rivers and springs
Until the top of mountain — the grove of learning
Prepare to cope with an unforgiving reality
Carry a stoic heart whenever needed
Find balance in suffocating mayhem
Focus on its weakest point
Brave warrior, ready to face death for our clause
Reason! This illogic primitive emotions
Replenish a rational mind
Primordial fear? Jettison that fear!

Songtekstvertaling

Achtergelaten is het comfort van de vlakten
Een harde weg te volgen
Omkeren van rivieren en bronnen
Tot aan de top van de bergen — het bos van leren
De gaten in deze doorlaatbare omhulsel overwinnen
Kwetsbaar voor de scherpe beten van zwaarden
Bereid je voor op een meedogenloze realiteit.
Draag een stoïcijns hart wanneer nodig
Zoek evenwicht in verstikkende Chaos
Focus op het zwakste punt
Dappere krijger, klaar om de dood tegemoet te treden voor onze zaak.
Reden! Deze onlogische primitieve emoties
Een rationele geest aanvullen
Oerangst? Gooi die angst weg.
Lippen gebroken in koude, ondergedompeld in bloed
De huid wordt donker als het botst.
Tanden knarsen krijgt een kompas musical
Een geteste geest!
Achtergelaten is het comfort van de vlakten
Een harde weg te volgen
Omkeren van rivieren en bronnen
Tot aan de top van de berg - het bos van leren
Bereid je voor op een meedogenloze realiteit.
Draag een stoïcijns hart wanneer nodig
Zoek evenwicht in verstikkende Chaos
Focus op het zwakste punt
Dappere krijger, klaar om de dood onder ogen te zien voor onze clausule.
Reden! Deze onlogische primitieve emoties
Een rationele geest aanvullen
Oerangst? Gooi die angst weg.