Gwydion — Brewed to Taste Like Glory songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Brewed to Taste Like Glory" van Gwydion.

Songteksten

Come in, gather around this stand
Folks from afar, natives or colonizers
You’ve done well, feel free to drink
Rejoice in this generous banquet
Savor all yeast fermentations
From beer to mead to wine
Savor all yeast derivations
From beer to mead to wine
Come in, gather around this hall
My friends, the breweries are ready
You’ve done well, feel free to drink tonight
In honor to our brilliant conquests!
Savor all yeast fermentations
From beer to mead to wine
Savor all yeast derivations
From beer to mead to wine
Irresistible deliberate intoxication
Exacerbating the immense remote subjugations
Overwhelming pleasure of victory
A symbolic reward for categorical grandeur
Fermentations! Derivations!
Prospection of its manufacturing process
Components extracted from magnanimous nature
Each one recognizes and works their role
Let’s elaborate on its intrinsic details
Numb bee, flying sideways carrying pollen to the nest
Sting! Protect the nectar sprayed in its legs
Glued to tiny black filaments
Numb bee fly!
Twisted! Distorted! Oblique!
Collaborative orchestrations
Chemical scent, sweet inviting tempting juice
Purified, boiled to disintegrate wandering well parasites
Brewed mead gone! Brewed wine gone!
Brewed beer gone! Brewed mead gone!
Liberate us from all sleep,
Stretch the span of this night…
Endless thirst 'till we fall
Thriving folks share this splendor
Gentlemen, the next round is served!
Come in, gather around this stand
Folks from afar, natives or colonizers
You’ve done well, feel free to drink
Rejoice in this generous banquet
Savor all yeast fermentations
From beer to mead to wine
Savor all yeast derivations
From beer to mead to wine

Songtekstvertaling

Kom binnen, verzamelen rond deze stand.
Mensen van ver, inboorlingen of kolonisatoren
Je hebt het goed gedaan, voel je vrij om te drinken.
Verheug je over dit Royale banket.
Geniet van alle gistvergistingen
Van bier naar honingwijn
Geniet van alle gistderivaten
Van bier naar honingwijn
Kom binnen, verzamelen rond deze hal
Vrienden, de brouwerijen zijn klaar.
Je hebt het goed gedaan, voel je vrij om te drinken vanavond
Ter ere van onze briljante veroveringen.
Geniet van alle gistvergistingen
Van bier naar honingwijn
Geniet van alle gistderivaten
Van bier naar honingwijn
Onweerstaanbare opzettelijke dronkenschap
Het verscherpen van de immense ver verwijderde onderwerping
Overweldigend plezier van de overwinning
Een symbolische beloning voor categorische grootsheid
Fermentaties! Afleiding!
Prospectie van het productieproces
Uit grootmoedige aard geëxtraheerde onderdelen
Ieder erkent en werkt zijn rol.
Laten we dieper ingaan op de intrinsieke details.
Gevoelloos bij, die zijwaarts vliegt met stuifmeel naar het nest.
Sting! Bescherm de nectar die in de benen is gespoten
Aan kleine zwarte filamenten vastgelijmd
Stomme bijenvlieg.
Gestoord. Vervormd! Schuin!
Collaboratieve orkestraties
Chemische geur, zoet uitnodigend sap
Gezuiverd, gekookt om zwervende parasieten te desintegreren
Gebrouwen mead is weg! Gebrouwen wijn weg!
Bier is weg. Gebrouwen mead is weg!
Bevrijd ons van alle slaap.,
Rek de spanwijdte van deze nacht…
Eindeloze dorst tot we vallen
Bloeiende mensen delen deze pracht
Heren, de volgende ronde is klaar.
Kom binnen, verzamelen rond deze stand.
Mensen van ver, inboorlingen of kolonisatoren
Je hebt het goed gedaan, voel je vrij om te drinken.
Verheug je over dit Royale banket.
Geniet van alle gistvergistingen
Van bier naar honingwijn
Geniet van alle gistderivaten
Van bier naar honingwijn