Gugun Power Trio — The Good Old Days songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Good Old Days" van Gugun Power Trio.

Songteksten

Sharing life together each and everyday
Though we’ve felt the ups and downs
Wouldn’t want it any other way
Time it runs so fast, feels like yesterday
And we’ll look back in five years time
These are good… the good old days
Five years down the line now we’re middle aged
Our responsibilities much more heavy since we got engaged
Watching our children, how they grow so fast
Together we are stronger now
Together we are solid as a rock
These are the good old days… right now
Give thanks for what you have
Never dwell, never dwell on your problems now
Just leave it to God
Even though, even though time moves on so fast
The good old days

Songtekstvertaling

Het dagelijks leven met elkaar delen
Hoewel we de ups en downs hebben gevoeld
Ik zou het niet anders willen.
Tijd dat het zo snel loopt, voelt als gisteren.
En we kijken terug in vijf jaar tijd
Dit zijn goede oude tijden.
Vijf jaar later, nu zijn we van middelbare leeftijd.
Onze verantwoordelijkheden zijn veel zwaarder sinds we verloofd zijn.
Kijken naar onze kinderen, hoe ze zo snel groeien
Samen zijn we nu sterker.
Samen zijn we zo solide als een rots
Dit zijn de goede oude dagen... op dit moment
Bedankt voor wat je hebt.
Blijf nooit stilstaan bij je problemen.
Laat het maar aan God over.
Ook al gaat de tijd zo snel.
De goede oude tijd