Greg Capozzi — Rooted in Jesus songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Rooted in Jesus" van Greg Capozzi.

Songteksten

ROOTED IN JESUS
Life is a journey for certain,
But it’s not an uncertain journey
There’s a treasure that will lead you to Jesus:
The author of life and history
Let the light of Christ ignite and fill your heart complete.
Come and live your life in Him: let your spirit sing.
Come and be rooted in Jesus
Be rooted and built up in Him
Abounding in love we thank Jesus
In faith we are rooted in Him
I invite you to be formed in Jesus
His love will give meaning to your life.
It’sll strengtheng and able your journey
To stand firm and strong in all things.
On your way you’ll meet the truth that gave His life for you.
He will open up the door to life’s eternal truths.
Come and be rooted in Jesus
Be rooted and built up in Him
Abounding in love we thank Jesus
In faith we are rooted in Him
Now we turn our eyes to you,
Our Savior and our friend,
We join the angel and the saints in praise that never ends.
W e worship and bow to you Jesus
We’re rooted and built up in you
Forever in love with you Jesus
We live every moment for you
W e worship and bow to you Jesus
We’re rooted and built up in you
Forever in love with you Jesus
We live every moment for you
For you

Songtekstvertaling

GEWORTELD IN JEZUS
Het leven is een reis voor zeker,
Maar het is geen onzekere reis.
Er is een schat die je naar Jezus zal leiden.:
De auteur van het leven en de geschiedenis
Laat het licht van Christus ontbranden en je hart volledig vullen.
Kom en leef je leven in hem: laat je geest zingen.
Kom en wees geworteld in Jezus
In hem geworteld en opgebouwd
Vol liefde danken wij Jezus
In geloof zijn wij in Hem geworteld.
Ik nodig u uit om te worden gevormd in Jezus
Zijn liefde zal betekenis geven aan je leven.
Het is heel sterk en in staat om uw reis te maken.
Om standvastig en sterk te zijn in alle dingen.
Onderweg ontmoet je de waarheid die zijn leven voor je gaf.
Hij zal de deur openen naar de eeuwige waarheden van het leven.
Kom en wees geworteld in Jezus
In hem geworteld en opgebouwd
Vol liefde danken wij Jezus
In geloof zijn wij in Hem geworteld.
Nu richten we onze ogen op jou.,
Onze Redder en onze vriend,
We voegen ons bij de engel en de heiligen in lof die nooit eindigt.
We aanbidden en buigen voor u Jezus
We zijn geworteld en opgebouwd in jou
Voor altijd verliefd op jou Jezus
We leven elk moment voor je.
We aanbidden en buigen voor u Jezus
We zijn geworteld en opgebouwd in jou
Voor altijd verliefd op jou Jezus
We leven elk moment voor je.
Uzelf