Great Apes — Yellow Ribbon songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Yellow Ribbon" van Great Apes.

Songteksten

I can’t support
One single troop
When the organs splinte
R it’s never done in truth
It’s all profiteering — colonial spawn
Not a lack of education
Or ignorance’s bliss
You sign the line you gotta know…
I’m not naïve enough to think we can do without, but…
Until our forces are as small as can be
And until we save more lives than we take
I won’t fly your yellow ribbon stained red
Hail to the heroes — harbingers of death and terror
There’s no threat to protect
Freedom’s just a word that blindly holds their faith
There’s no threat to protect
I’m not proud of where I’m from
Patriotism bleeds supremacy
When we start thinking like global citizens
They’ll be no need for militarism

Songtekstvertaling

Ik kan het niet steunen.
Eén troep.
Wanneer de organen versplinteren
R het is nooit in waarheid gedaan
Het is allemaal winstgevend-Koloniaal gebroed
Geen gebrek aan onderwijs
Of het geluk van onwetendheid
Je tekent de lijn die je moet weten.…
Ik ben niet naïef genoeg om te denken dat we zonder kunnen, maar…
Tot onze troepen zo klein zijn als maar kan.
En tot we meer levens redden dan we nemen
Ik vlieg niet met je gele lint, rood gekleurd.
Heil aan de helden-voorbodes van dood en terreur
Er is geen bedreiging om te beschermen.
Vrijheid is slechts een woord dat blindelings hun geloof vasthoudt
Er is geen bedreiging om te beschermen.
Ik ben niet trots op waar ik vandaan kom.
Patriottisme leidt tot suprematie.
Als we beginnen te denken als wereldburgers
Ze zullen geen behoefte hebben aan militarisme.