Great Apes — Seventeen Years songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Seventeen Years" van Great Apes.

Songteksten

Seventeen years of a home where ever I steer
A wander addict can’t quit — the people that risk
It’s a bond in a bail out
We’re carving a new route
Through an old parched path — we’re cutting swath
Through a jungle of shit
We sit silent and alone
In the green grass dichotomy
Elated and unknown
In the thankless debt of false autonomy
An unseen reason — recognition or subtle treason
The warm abuse or some excuse to keep ourselves unbound
The sake of art / the song of farce
A whispered echo when we’re gone
The instrument of sage descent
And all the deaf ears it falls on…
We sit silent and alone
In the green screen dichotomy
Elated and unknown
In the thankless debt of false autonomy
What about love?
That’s one hell of a weapon
Seventeen years in the murk of the ether
What’s to show what can we sow
From the strain of sound?
What about love?
That’s one hell of a weapon

Songtekstvertaling

Zeventien jaar een thuis waar ik altijd stuur
Een wander verslaafde kan niet stoppen - de mensen die risico ' s nemen
Het is een borgsom.
We maken een nieuwe route.
Door een oud uitgedroogd pad-we snijden een stuk
Door een oerwoud van stront
We zitten stil en alleen
In the green grass dichotomy
Opgetogen en onbekend
In de ondankbare schuld van valse autonomie
Een ongeziene reden-herkenning of subtiel verraad
Het warme misbruik of een excuus om ons niet te binden.
The sake of art / the song of farce
Een fluisterde echo als we weg zijn.
Het instrument van salie afdaling
En alle dove oren waar het op valt…
We zitten stil en alleen
In the green screen dichotomy
Opgetogen en onbekend
In de ondankbare schuld van valse autonomie
Hoe zit het met liefde?
Dat is een geweldig wapen.
Zeventien jaar in de duisternis van de ether
Wat laat zien wat we kunnen zaaien
Van de druk van het geluid?
Hoe zit het met liefde?
Dat is een geweldig wapen.