Grave Declaration — Reach for the Sky songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Reach for the Sky" van Grave Declaration.

Songteksten

Blinded, so blind to your love for mankind
The masses bring shame to Your name
And who am I, to tell them it’s a lie
To stand up and reach for the sky
You are our only hope, You are our source, of which all
Good things spring fourth. You are the One
Who can fill our hearts void
And keep us from dying destroyed
Praises of Your greatness I scream from my heart
Holy is Your name and forever You reign
Mercy, oh mercy, Lord pour out Your mercy on me
'Cos I’m weak in myself. Oh, wisdom come teach me
Oh grace come and bear me, come strengthen
The core of my soul
You are our hope, You are our source, of which all
Good things spring forth. You are the One, who
Can fill our hearts void, and keep us from
Dying destroyed
Bright — Your glory so heavy You glow
Shining — Your face is like 10,000 suns
I tremble and fear — bow down at Your feet where
You whisper to me how, You really care, and the day
Of redemption, salvation and vengeance is near
You are our hope. You are our source, of which all
Good things spring forth. You are the One, who
Can fill our hearts void, and keep us from dying
Destroyed

Songtekstvertaling

Verblind, zo blind voor je liefde voor de mensheid
De massa ' s brengen schande in uw naam
En wie ben ik, om ze te vertellen dat het een leugen is
Om op te staan en naar de hemel te reiken
U bent onze enige hoop, u bent onze bron, waarvan alle
Goede dingen lente vierde. Jij bent het.
Die onze harten leeg kan vullen
En voorkomen dat we vernietigd sterven.
Lof voor uw grootheid ik schreeuw vanuit mijn hart
Heilig is je naam en voor altijd regeer je
Genade, o genade, Heer schenk mij Uw genade
Omdat ik zwak ben in mezelf. Oh, wijsheid kom me leren
Oh genade kom en bear me, kom versterken
De kern van mijn ziel
U bent onze hoop, u bent onze bron, waarvan alle
Goede dingen komen voort. Jij bent degene, die
Kan onze harten leeg vullen, en ons van
Vernietigd sterven
Bright-Your glory so heavy You glow
Shining-Your face is like 10.000 suns
Ik beef en vrees-buig naar beneden aan je voeten waar
Je fluistert tegen me hoe, je echt om me geeft, en de dag
Van verlossing, verlossing en wraak is nabij
Jij bent onze hoop. U bent onze bron, waarvan alle
Goede dingen komen voort. Jij bent degene, die
Kan onze harten leeg vullen, en voorkomen dat we sterven.
Vernietigen