Glasser — Window III songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Window III" van Glasser.

Songteksten

The mind is a space that’s bound for change
Only you would know about it
Just like our statures expand and collapse
So too, does the average wit
Somewhere in the middle we’re broken through
And the listlessness becomes a habit
And the mind cry
Calling out in unison:
«Why does failure need me to validate its vanity»

Songtekstvertaling

The mind is a space that ' s bound for change
Alleen jij weet ervan.
Net zoals onze statures uitbreiden en instorten.
Zo ook, doet de gemiddelde gevatheid
Ergens in het midden zijn we doorgebroken.
En de lusteloosheid wordt een gewoonte
En de geest huilt
Roepen in eenheid:
"Waarom heeft falen mij nodig om zijn ijdelheid te bevestigen»