Gateway Worship — O The Blood songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "O The Blood" van Gateway Worship.

Songteksten

O the blood
Crimson love
Price of life’s demand
Shameful sin
Placed on Him
The Hope of every man
O the blood of Jesus washes me
O the blood of Jesus shed for me
What a sacrifice that saved my life
Yes, the blood, it is my victory
Savior Son
Holy One
Slain so I can live
See the Lamb
The great I Am
Who takes away my sin
O the blood of the Lamb
O the blood of the Lamb
O the blood of the Lamb
The precious blood of the Lamb
What a sacrifice
That saved my life
Yes, the blood, it is my victory
O what love
No greater love
Grace, how can it be
That in my sin
Yes, even then
He shed His blood for me

Songtekstvertaling

O het bloed
Crimson love
Prijs van de levensbehoefte
Schandelijke zonde
Op hem geplaatst
De hoop van elke man
O het bloed van Jezus wast mij
O het bloed van Jezus vergoten voor mij
Wat een offer dat mijn leven heeft gered.
Ja, het bloed, het is mijn overwinning
Redder Zoon
Heilige
Gedood zodat ik kan leven
Zie het Lam
De grote Ik ben
Die mijn zonde wegneemt
O het bloed van het Lam
O het bloed van het Lam
O het bloed van het Lam
Het kostbare bloed van het Lam
Wat een opoffering.
Dat heeft mijn leven gered.
Ja, het bloed, het is mijn overwinning
O wat een liefde
Geen grotere liefde
Grace, hoe kan dat?
Dat in mijn zonde
Ja, zelfs dan
Hij vergoot zijn bloed voor mij.