Garou — Nothing Else Matters songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Nothing Else Matters" van Garou.

Songteksten

I was in the bedroom packing for a trip
You were in the kitchen a smile on your lips
What’s it gonna matter when this moment’s gone?
The world’s spinning faster but we’re just holding on A sudden disaster could roll from sea
The earth could just open forget you and me Life is what happens while we’re making plans
You gave me your heart but it slipped through my hands
Did I ever stop to say?
Did I ever find a way?
To catch you when time flew
Did I ever make it show?
Did I ever let you know?
Nothing else matters but you
Nothing else matters but you
I was on the rooftop the sun in my eyes
You were in a mood for a little surprise
But nights turn to days then weeks become years
What are we left with when all this disappears?
Did I ever stop to say?
Did I ever find a way?
To catch you when time flew
Did I ever make it show?
Did I ever let you know?
Nothing else matters but you Nothing else matters but you
'Cause time doesn’t slip it runs through our hands And just where it goes,
I can’t understand
Like an old photograph, in white and black
The hours have faded, but I just want them back, I just want them back
Did I ever stop to say?
Did I ever find a way?
To catch you when time flew
Did I ever make it show?
Did I ever let you know? Nothing else matters but you
Did I ever stop to say?
Did I ever find a way?
To catch it when time flew
Did I ever make it show?
Did I ever let you know?
Nothing else matters but you

Songtekstvertaling

Ik was in de slaapkamer aan het inpakken voor een reisje.
Je was in de keuken met een glimlach op je lippen.
Wat maakt het uit als dit moment voorbij is?
De wereld draait sneller, maar we houden vast aan een plotselinge ramp die uit zee kan rollen.
De aarde kan gewoon opengaan vergeet jij en ik het leven is wat er gebeurt terwijl we plannen maken
Je gaf me je hart maar het glipte door mijn handen
Heb ik ooit gestopt om het te zeggen?
Heb ik ooit een manier gevonden?
Om je te vangen als de tijd vloog
Heb ik het ooit laten zien?
Heb ik het je ooit laten weten?
Niets anders doet er toe dan jij.
Niets anders doet er toe dan jij.
Ik was op het dak van de zon in mijn ogen
Je was in de stemming voor een kleine verrassing.
Maar nachten worden dagen dan weken worden jaren
Wat hebben we nog als dit allemaal verdwijnt?
Heb ik ooit gestopt om het te zeggen?
Heb ik ooit een manier gevonden?
Om je te vangen als de tijd vloog
Heb ik het ooit laten zien?
Heb ik het je ooit laten weten?
Niets anders doet ertoe, behalve jij.
Want de tijd glijdt niet door onze handen.,
Ik begrijp het niet.
Als een oude foto, in wit en zwart
De uren zijn vervaagd, maar Ik wil ze terug, Ik wil ze gewoon terug.
Heb ik ooit gestopt om het te zeggen?
Heb ik ooit een manier gevonden?
Om je te vangen als de tijd vloog
Heb ik het ooit laten zien?
Heb ik het je ooit laten weten? Niets anders doet er toe dan jij.
Heb ik ooit gestopt om het te zeggen?
Heb ik ooit een manier gevonden?
Om het te vangen als de tijd vloog
Heb ik het ooit laten zien?
Heb ik het je ooit laten weten?
Niets anders doet er toe dan jij.