Garou — L'Adieu songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "L'Adieu" van Garou.

Songteksten

Adieu,
Aux arbres mouills de septembre
leur soleil de souvenir
ces mots doux, ces mots tendres
Que je t’ai entendu me dire
la faveur d’un chemin creux
Ou d’une bougie allume
Adieu ce qui fut nous deux
la passion du verbe aimer
L’adieu
Est une infinie diligence
O les chevaux ont d souffrir
O les reflets de ton absence
Ont marqu l’ombre du plaisir
L’adieu est une lettre de toi
Que je garderai sur mon coeur
Une illusion de toi et moi
Une impression de vivre ailleurs
L’adieu
N’est que vrit devant Dieu
Tout le reste est lettre crire
ceux qui se sont dit adieu
Quand il fallait se retenir
Tu ne peux plus baisser les yeux
Devant le rouge des chemines
Nous avons connu d’autres feux
Qui nous ont si bien consums
L’adieu,
C’est nos deux corps qui se sparent
Sur la rivire du temps qui passe
Je ne sais pas pour qui tu pars
Et tu ne sais pas qui m’embrasse
Nous n’aurons plus de jalousies
Ni de paroles qui font souffrir
Aussi fort qu’on s’tait choisi
Est fort le moment de partir
Oh l’adieu !
L’adieu
C’est le sanglot long des horloges
Et les trompettes de Waterloo
Dire tous ceux qui s’interrogent
Que l’amour est tomb l’eau
D’un bateau ivre de tristesse
Qui nous a rong toi et moi
Les passagers sont en dtresse
Et j’en connais deux qui se noient
Adieu
Aux arbres mouills de septembre
leur soleil de souvenir
ces mots doux, ces mots tendres
Que je t’ai entendu me dire
la faveur d’un chemin creux
Ou d’une bougie allume
Adieu ce qui fut nous deux
la passion du verbe aimer
L’adieu
C’est le loup blanc dans sa montagne
Et les chasseurs dans la valle
Le soleil qui nous accompagne
Est une lune bte pleurer
L’adieu ressemble ces mares
Qui viendront tout ensevelir
Les marins avec les maries
Le pass avec l’avenir
Oh l’adieu !
Oh l’adieu !

Songtekstvertaling

Afscheid,
Tot September ' s natte bomen
hun souvenirzon
deze lieve woorden, deze tedere woorden
Dat hoorde ik je zeggen.
de gunst van een hol pad
Of een kaarslicht
Vaarwel, wat waren wij twee?
de passie van het werkwoord om lief te hebben
Afscheid
Is een oneindige ijver
O paarden lijden
O reflecties van uw afwezigheid
Hebben de schaduw van plezier gemarkeerd
Vaarwel is een brief van jou
Dat ik op mijn hart zal blijven
Een illusie van jou en mij
Een indruk van het leven elders
Afscheid
Is alleen vrit voor God
Al het andere is een letter schreeuw
zij die afscheid namen
Toen het nodig was om terug te houden
Je kunt je ogen niet meer laten zakken.
Voor het rood van de schoorstenen
We hebben andere branden meegemaakt.
Die ons zo goed verteerd hebben
Afscheid,
Het zijn onze twee lichamen die elkaar opblazen.
Op de rivier van de tijd
Ik weet niet voor wie je gaat.
En je weet niet wie me kust.
We zullen niet meer jaloers zijn.
Noch woorden die je laten lijden.
Zo hard als we werden gekozen
Is sterk de tijd om te vertrekken
Tot Ziens .
Afscheid
Dit is het lange klokje van klokken
En de trompetten van Waterloo
Vertel iedereen die zich afvraagt
Die liefde is tombe water
Van een boot dronken van verdriet
Wie heeft jou en mij opgegeten?
Passagiers zijn in nood.
En ik ken er twee die verdrinken.
Afscheid
Tot September ' s natte bomen
hun souvenirzon
deze lieve woorden, deze tedere woorden
Dat hoorde ik je zeggen.
de gunst van een hol pad
Of een kaarslicht
Vaarwel, wat waren wij twee?
de passie van het werkwoord om lief te hebben
Afscheid
Het is De Witte Wolf in zijn Berg
En jagers in de valle
De zon die ons vergezelt
Is a bte moon crying
Vaarwel ziet eruit als deze zwembaden
Wie zal komen en alles begraven
Matrozen met echtgenoten
De pas met de toekomst
Tot Ziens .
Tot Ziens .