Gandalf's Fist — The Wanderer Goes South songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Wanderer Goes South" van Gandalf's Fist.

Songteksten

Why does all the darkness fade away, black ass all the ashes in your grave
Well I have been through dark horizons, you don’t wanna be
You seek the night, it’s coming back for me
Why is all the darkness in your brain, when I read all your memories today
I’m somewhere deep within the visions, you don’t wanna see
Where time unwinds to call you in your sleep
And the wanderer goes south
Well he lived there long ago, now the stars begin to show
And the wanderer goes south
There’s that demon in the sky, there’s that devil in disguise
I just want to know just who you are, trapped between the devil and the dark
Well I think it is time to go and I’m heading through the door
You can’t believe we’ve done this all before
Drowning in the light beneath the sun
Drowning in the light beneath the sun
Now silent angels sing to me, but I’ve heard this song before
It’s killing time to leave you wanting more
The Darkness, your hunger the nine billion names of god
The Darkness, your hunger the nine billion names of god
Your Darkness, the hunger the nine billion names of god
The Darkness, your hunger the nine billion names…

Songtekstvertaling

Waarom vervaagt al de duisternis, zwarte kont al de as in je graf
Ik ben door donkere horizons gegaan, dat wil je niet zijn.
Je zoekt de nacht, het komt terug voor mij.
Waarom is al de duisternis in je hersenen, als ik al je herinneringen vandaag lees
Ik zit ergens diep in de visioenen.
Waar de tijd ontspant om je in je slaap te roepen
En de zwerver gaat naar het zuiden
Nou, hij woonde daar lang geleden, nu beginnen de sterren te laten zien
En de zwerver gaat naar het zuiden
Daar is die demon in de lucht, daar is die duivel in vermomming.
Ik wil gewoon weten wie je bent, gevangen tussen de duivel en het duister.
Ik denk dat het tijd is om te gaan en ik ga door de deur
Je kunt niet geloven dat we dit allemaal al eerder hebben gedaan.
Verdrinken in het licht onder de zon
Verdrinken in het licht onder de zon
Stille engelen zingen voor me, maar ik heb dit lied eerder gehoord
Het is tijd doden om je meer te laten wensen.
De duisternis, jouw honger de negen miljard namen van god
De duisternis, jouw honger de negen miljard namen van god
Jouw duisternis, de honger de negen miljard namen van god
De duisternis, jouw honger de negen miljard namen…