Gandalf's Fist — Orphans of the Sky songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Orphans of the Sky" van Gandalf's Fist.

Songteksten

Somewhere over head, breaches the horizon
Comes forth the savages of time
Somewhere far below lays a frozen people
Drowned by the flooding of the light
But you wish you want to die
All the darkness in your eyes
And your brain
Now you’ve seen this all before
Devils knocking at your door
For the orphans of the sky
The orphans of the sky
Whisper on the wind, whisper in the night
The orphans of the sky
Now you want to see
Now you want to hear
Sounds that have echoed long ago
All this make believe
All the time you suffered
Clinging on to what you used to know
But it tricks you in the end
Puts the key back in your hand, again
Never meant to fade away
But the darkness will betray
For the orphans of the sky
The orphans of the sky
Whisper on the wind, whisper in the night
The orphans of the sky
For the orphans of the sky
The orphans of the sky
Whisper on the wind, whisper in the night
The orphans of the sky
The orphans of the sky
The orphans of the sky
Whisper on the wind, whisper in the night
The orphans of the sky

Songtekstvertaling

Ergens boven het hoofd, breekt de horizon
Komt voort uit de wilden van de tijd
Ergens ver beneden ligt een bevroren mens.
Verdronken door de vloed van het licht.
Maar je wilt dat je wilt sterven
Alle duisternis in je ogen
En je hersenen
Je hebt dit allemaal al eerder gezien.
De duivels kloppen aan je deur.
Voor de wezen van de hemel
De wezen van de hemel
Fluister op de wind, fluister in de nacht
De wezen van de hemel
Nu wil je zien
Nu wil je horen
Geluiden die lang geleden weerklonken
Dit alles doen geloven
Al die tijd dat je leed
Die vasthouden aan wat jullie weten.
Maar het bedriegt je op het einde
Stop de sleutel terug in je hand, opnieuw.
Het was nooit de bedoeling om te vervagen.
Maar de duisternis zal verraden
Voor de wezen van de hemel
De wezen van de hemel
Fluister op de wind, fluister in de nacht
De wezen van de hemel
Voor de wezen van de hemel
De wezen van de hemel
Fluister op de wind, fluister in de nacht
De wezen van de hemel
De wezen van de hemel
De wezen van de hemel
Fluister op de wind, fluister in de nacht
De wezen van de hemel