Gandalf's Fist — Another Night on the Far Side of the Universe songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Another Night on the Far Side of the Universe" van Gandalf's Fist.

Songteksten

Despair is a death sentence.
Once you stop believing… that’s it, you’re dead.
That’s just the way things are. It’s guaranteed.
Once that belief has gone, you might as well end it yourself.
Twist a screwdriver through the belly of the console
And headbutt your way to freedom.
Because at least, that would be quick — some respite
From the slow, lingering death of the hopeless
For weeks now, it seemed to me,
That that’s what the tiny beeping blip
On the scanner had been to us; a reason to hope.
A reason to keep going.
Day by day, that little blinking light was getting closer.
When it first came into view, we dared to picture redemption,
Enough fuel to last a lifetime…
Maybe even human contact.
That little innocuous dot kept us believing that,
Even in this vacuum, this great black desert,
There might still be life

Songtekstvertaling

Wanhoop is een doodvonnis.
Zodra je stopt met geloven... dat is het, ben je dood.
Zo is het nu eenmaal. Het is gegarandeerd.
Als dat geloof weg is, kun je er net zo goed zelf een eind aan maken.
Draai een schroevendraaier door de buik van de console
En kopstoot je weg naar de Vrijheid.
Want dat zou in ieder geval snel — wat respijt zijn.
Van de langzame, slepende dood van de hopelozen
Wekenlang leek het me ... ,
Dat is wat het piepkleine piepje zegt.
Op de scanner was bij ons geweest, een reden om te hopen.
Een reden om door te gaan.
Dag na dag kwam dat knipperende lichtje dichterbij.
Toen het voor het eerst in beeld kwam, durfden we ons verlossing voor te stellen.,
Genoeg brandstof voor een leven lang.…
Misschien zelfs menselijk contact.
Die kleine onschuldige stip liet ons geloven dat,
Zelfs in dit vacuüm, deze grote zwarte woestijn,
Er kan nog leven zijn.