FosseyTango — Hired Gun songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Hired Gun" van FosseyTango.

Songteksten

From Houston to New Orleans,
To the badlands way out west,
A high rider way beneath the sun,
When my work is done,
There’s no place I’m goin' to,
That’s the life of a Hired Gun,
Sheriff and his posse they came riding after me,
Spend my time living on the run,
Well no good waiting for me,
Left up to adore me,
That’s the life of a Hired Gun
Sometimes I think I’ll settle down,
Try to change my ways,
But what’s the use in dreaming,
I’ll just drift around,
Go from town to town
Go where they require me,
Fight for those who hire me,
Spend my life like a lonely one,
When the day is through,
No place I’m goin' to,
That’s the life of a Hired Gun
(That's the life of a crack-bomb)
Sometimes I think I’ll settle down,
Try to change my ways,
But what’s the use in dreaming,
I’ll just drift around,
Go from town to town,
That’s the life of a Hired Gun.

Songtekstvertaling

Van Houston naar New Orleans,
Naar de badlands ver uit het westen,
Een hoge rijder ver onder de zon,
Als mijn werk klaar is,
Ik ga nergens heen.,
Dat is het leven van een huurmoordenaar.,
De Sheriff en z ' n bende kwamen achter me aan.,
Mijn tijd doorbrengen op de vlucht,
Het heeft geen zin om op mij te wachten.,
Achtergelaten om me te aanbidden.,
Dat is het leven van een huurmoordenaar.
Soms denk ik dat ik me ga settelen.,
Probeer mijn manieren te veranderen,
Maar wat is het nut van dromen,
Ik drijf gewoon rond.,
Ga van stad naar stad
Ga waar ze me nodig hebben.,
Vecht voor degenen die mij inhuren.,
Mijn leven doorbrengen als een eenzame,
Wanneer de dag voorbij is,
Ik ga nergens heen.,
Dat is het leven van een huurmoordenaar.
(Dat is het leven van een crack-bom)
Soms denk ik dat ik me ga settelen.,
Probeer mijn manieren te veranderen,
Maar wat is het nut van dromen,
Ik drijf gewoon rond.,
Ga van stad naar stad,
Dat is het leven van een huurmoordenaar.