For The Glory — Restless Souls songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Restless Souls" van For The Glory.

Songteksten

Imposition can be overwhelming
Fear upon bitter eyes
Deceiving pure souls with major lies
Praying to empty skies
A mind of our own
How much does it take?
Living in ignorance
A whole life ashamed?
We are the new future
The restless souls
Underneath they cannot take away what we believe
Stronger, focused to break the chains
Open minded to cut the strings
We are the new future
The restless souls
Underneath they cannot take away what we believe
Times of pain, seeds of hate
The legacy that it was given to me
Reborn, reconquer
Rise from the ashes
We are the new future
The restless souls
Underneath they cannot take away what we believe
Let us in, let us breathe
Times are changing, minds are changing
Cause we are restless souls
Building up bridges that will lead us home
Let us in, let us breathe
We are restless souls.

Songtekstvertaling

Het opleggen kan overweldigend zijn.
Angst voor bittere ogen
Pure zielen bedriegen met grote leugens.
Bidden tot lege lucht
Een eigen wil.
Hoeveel kost het?
Leven in onwetendheid
Een heel leven beschaamd?
Wij zijn de nieuwe toekomst
De rusteloze zielen
Zij kunnen niet wegnemen wat wij geloven.
Sterker, gefocust om de ketens te breken
Open minded om de snaren door te snijden
Wij zijn de nieuwe toekomst
De rusteloze zielen
Zij kunnen niet wegnemen wat wij geloven.
Tijden van pijn, zaden van haat
De erfenis die het aan mij werd gegeven
Herboren, heroverd
Herrijs uit de as
Wij zijn de nieuwe toekomst
De rusteloze zielen
Zij kunnen niet wegnemen wat wij geloven.
Laat ons erin, laat ons ademen.
De tijden veranderen, de gedachten veranderen.
Want we zijn rusteloze zielen
Bruggen bouwen die ons naar huis leiden
Laat ons erin, laat ons ademen.
We zijn rusteloze zielen.