Follow You Home — Save Yourself songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Save Yourself" van Follow You Home.

Songteksten

Let’s start again,
I pray this one last time,
If god doesn’t help me this time,
I giving up, giving up on everything.
It’s time to sink or swim,
Is this the game I’ll never win,
Or are we just here to make up numbers?
You hold your breath and close your eyes
For the last time tonight,
Still searching for the time
To make things right,
I’ll make them right.
Just save yourself,
There’s no one else,
Be the chick you wanna be.
Just save yourself, you don’t need help,
You need a little self belief.
I’m better off alone,
I wanna live my life on my own,
Away from everything,
That drags me down to what I used to be.
You hold your breath and close your eyes
For the last time tonight,
Still searching for the time
To make things right,
I’ll make them right.
Just save yourself,
There’s no one else,
Be the chick you wanna be.
Just save yourself,
You don’t need help,
You need a little self belief.
Just save yourself,
There’s no one else,
Be the chick you wanna be.
Just save yourself,
You don’t need help,
You need a little self belief.
YEAH! SAVE YOURSELF!

Songtekstvertaling

Laten we opnieuw beginnen.,
Ik bid voor de laatste keer.,
Als god me deze keer niet helpt,
Ik geef het op, Geef alles op.
Het is tijd om te zinken of te zwemmen.,
Is dit het spel dat ik nooit zal winnen?,
Of zijn we hier alleen om nummers te verzinnen?
Je houdt je adem in en sluit je ogen
Voor de laatste keer vanavond.,
Nog steeds op zoek naar de tijd
Om het goed te maken.,
Ik zal ze goed maken.
Red jezelf.,
Er is niemand anders.,
Wees de meid die je wilt zijn.
Red jezelf, je hebt geen hulp nodig.,
Je hebt een beetje zelfvertrouwen nodig.
Ik ben beter af alleen.,
Ik wil m ' n eigen leven leiden.,
Weg van alles.,
Dat sleept me naar wat ik vroeger was.
Je houdt je adem in en sluit je ogen
Voor de laatste keer vanavond.,
Nog steeds op zoek naar de tijd
Om het goed te maken.,
Ik zal ze goed maken.
Red jezelf.,
Er is niemand anders.,
Wees de meid die je wilt zijn.
Red jezelf.,
Je hebt geen hulp nodig.,
Je hebt een beetje zelfvertrouwen nodig.
Red jezelf.,
Er is niemand anders.,
Wees de meid die je wilt zijn.
Red jezelf.,
Je hebt geen hulp nodig.,
Je hebt een beetje zelfvertrouwen nodig.
Ja! RED JEZELF!