Flux Pavilion — Double Edge songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Double Edge" van Flux Pavilion.

Songteksten

In a time of the fallen lore
Only two powers governed the land
Good and evil
Oozing knives, super swab
But I see my mack black soaked up, super cut
Ever see that I’m ruthless and this one is a smash hit, bubble straight through
the glass
They ain’t touchin me ‘cause I ain’t never runnin
Sickened to my name and category, I ain’t number onin
Worst case scenario, is it won’t be a target
The message stood a happy ending, I’m coming
Come in and stop spraying through a keyhole
Wanna see me win this fight against evil
The tarots are only preying on the weak
I’ll have em on their knees in the long hall, cathedral
Yea, my head and mind drugged
They’re blowing it all the time but never when I flop
Sway fever, but it’s like hay fever
Eyes are wide open whenever I drop
I’m a savior here to save you
I’m a problem too, frustrating you
I’m all night here to contain you
I’m the part that’s still in plain view
(Interlude)
For every action there is an equal and opposite reaction
Oh shut up, I’ll introduce myself
I’m flowing like a pitbull
I’ve the nark, its pung flying as a fistful
I’m the shore where the kids wanna watch
I’ve got the power to make them stay up late and miss school
Girls are like ah, in school
Confusing nothing about me, simple
I’m a bad mother… shut your mouth
I’d trust the girls and give all the pretty ones raincoats
I’m so great, flying around with no cape, I’m so baked
I graffiti my name on sky scrapers
Heroes tell me to stop, I’m like shut up, gon hate
I use my power for entertainment
Some of mind the way I gave a you’re an orgasm in home base
Why you gotta take my dog? Get your own date
Why you’re here in my galaxy? Get your own place
(I'm a savior here to save you
I’m a problem too, frustrating you)
I’m a savior here to save you
I’m a problem too, frustrating you
I’m all night here to contain you
I’m the part that’s still in plain view

Songtekstvertaling

In een tijd van de gevallen folklore
Slechts twee mogendheden bestuurden het land
Goed en kwaad
Slijmmessen, superdoekje
Maar ik zie mijn mack black doordrenkt, super cut
Ooit gezien dat ik meedogenloos ben en dit is een hit, bubbel recht door
glas
Ze raken me niet aan, want ik ren nooit.
Ziek van mijn naam en categorie, ik ben niet Nummer één.
In het ergste geval is het geen doelwit.
De boodschap liep goed af, Ik kom eraan.
Kom binnen en stop met spuiten door een sleutelgat
Wil je zien dat ik deze strijd tegen het kwaad win
De tarots jagen alleen op de zwakken.
Ik laat ze op hun knieën in de lange hal, kathedraal
Ja, mijn hoofd en geest gedrogeerd
Ze verknallen het de hele tijd maar nooit als ik flop
Zwaai koorts, maar het is net hooikoorts.
De ogen zijn wijd open als ik val.
Ik ben hier om je te redden.
Ik ben ook een probleem.
Ik ben hier de hele nacht om je in bedwang te houden.
Ik ben het deel dat nog steeds in het zicht is.
(Intermezzo)
Voor elke actie is er een gelijke en tegengestelde reactie
Hou je mond, Ik zal mezelf voorstellen.
Ik loop als een pitbull
Ik heb de nark, zijn pung vliegen als een vuistvol
Ik ben de kust waar de kinderen willen kijken.
Ik heb de macht om ze laat op te laten blijven en school te missen.
Meisjes zijn als ah, op school
Verwar niets aan mij, simpel.
Ik ben een slechte moeder.
Ik zou de meisjes vertrouwen en alle mooie regenjassen geven.
Ik ben zo geweldig, rondvliegen zonder cape, ik ben zo stoned
Ik graffiti mijn naam op sky scrapers
Helden zeggen dat ik moet stoppen, Ik ben als zwijgen, gon haat
Ik gebruik mijn kracht voor vermaak.
Ik heb je een orgasme gegeven.
Waarom moet je mijn hond meenemen? Regel je eigen date.
Waarom ben je hier in mijn Melkweg? Zoek je eigen plek.
Ik ben hier om je te redden.
Ik ben ook een probleem.)
Ik ben hier om je te redden.
Ik ben ook een probleem.
Ik ben hier de hele nacht om je in bedwang te houden.
Ik ben het deel dat nog steeds in het zicht is.