Final Breath — Mind explosion songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Mind explosion" van Final Breath.

Songteksten

The daily problem of our lives
Accept it or get mad
Can’t stand the fate can’t stand the pain
My mind explodes so bad
I thought we trusted god
We’ve lost our free will
Destination is the word
We are searching
I think we’re going mad
Our faces look so sad
Is hell the place we go
Or heaven time will show
Life is a labyrinth
Mind explosion
We have to find the way
Explode
We are going straight forward
Don’t look back to the past
We are entering this world
Searching
The price for life is high
We pay until we die
We wanna find the truth
We are searching
Life is a labyrinth
Mind explosion
I thought we trusted god
We’ve lost our free will
Destination is the word
We are searching
We are chosen ones and we have found the path
That’s the way of life
Keep on searching
Life is a…
Explode, explode, explode!
Explode, explode, explode!
Explode, explode, explode!

Songtekstvertaling

Het dagelijkse probleem van ons leven
Accepteer het of word boos
Ik kan het lot niet verdragen. ik kan de pijn niet verdragen.
Mijn geest explodeert zo slecht
Ik dacht dat we God vertrouwden.
We hebben onze vrije wil verloren.
Bestemming is het woord
We zoeken
Ik denk dat we gek worden.
Onze gezichten zien er zo verdrietig uit.
Is de hel waar we heen gaan
Of de hemel tijd zal laten zien
Het leven is een labyrint
Geestexplosie
We moeten de weg vinden.
Exploderen
We gaan rechtdoor.
Kijk niet terug naar het verleden
We betreden deze wereld
Zoeken
De prijs voor het leven is hoog
We betalen tot we sterven.
We willen de waarheid vinden.
We zoeken
Het leven is een labyrint
Geestexplosie
Ik dacht dat we God vertrouwden.
We hebben onze vrije wil verloren.
Bestemming is het woord
We zoeken
We zijn uitverkorenen en we hebben het pad gevonden
Zo is het leven.
Blijf zoeken.
Het leven is een…
Explodeer, explodeer, explodeer!
Explodeer, explodeer, explodeer!
Explodeer, explodeer, explodeer!