Face Down — My Last Tequila songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "My Last Tequila" van Face Down.

Songteksten

One’s life is hard enough
To fear the strain or the gun
Live by the only rules, the rule of survival!
The rule of compassion!
Born with a gun in hand
To fend for yourself and your other
Take the bar, one last time, one last order
One last tequila!
Take the stairs, from side to side
Fall back, back to the starting line
To the lap, of a black haired, black haired beauty
So hypnotized, by those bright, bright green eyes
Grabs my hand and leads the way
Takes me up to the room
Takes my clothes off and throws me to the bed
Eight hours later I wake up without a piece
Return to the bar, another order
Another tequila!
Days pass by relentlessly, every one a reflection
Of the other, monotonous is my burden
Symphonic sound of the piano playing
Just to be disturbed by the slamming doors
Silence overcome like the black of night
Light disappears behind shadows glaring
Ambiance of terror
Shivers down the spine
Petrified still
As the heart starts racing
Stand up and face the truth, without fear
Negotiate for peace, without fear
Always stand your ground, without fear
Draw the gun in time, without fear
Stand up to the bar, again in time, again an order
Again a tequila!
Days pass by relentlessly, every one a reflection
Of the other, monotonous is my burden
The sound of the footsteps, like whispering wind
Impossible to close my eyes
Stand up to the bar, my last time, my last order
My last tequila!

Songtekstvertaling

Iemands leven is al moeilijk genoeg.
Om de spanning of het pistool te vrezen
Leef volgens de enige regels, de regel van overleven!
De regel van mededogen!
Geboren met een pistool in de hand
Om voor jezelf en je andere te zorgen.
Neem de bar, een laatste keer, een laatste bestelling
Nog één tequila.
Neem de trap, van de ene naar de andere kant.
Terugtrekken, terug naar de startlijn.
Op de schoot van een zwartharige, zwartharige schoonheid.
Zo gehypnotiseerd, door die heldere, heldere groene ogen
Grijpt mijn hand en leidt de weg
Brengt me naar de kamer.
Hij doet m ' n kleren uit en gooit me in bed.
Acht uur later word ik wakker zonder een stuk
Terug naar de bar, een andere bestelling
Nog een tequila.
Dagen gaan meedogenloos voorbij, ieder een reflectie
Van de andere, eentonig is mijn Last
Symfonische klank van het pianospelen
Alleen maar om gestoord te worden door de schuifdeuren
Stilte overwonnen als het donker van de nacht
Het licht verdwijnt achter de schaduwen.
Sfeer van terreur
Rillingen over de rug
Versteend nog steeds
Als het hart begint te racen
Sta op en zie de waarheid onder ogen, zonder angst.
Onderhandelen voor vrede, zonder angst
Blijf altijd standvastig, zonder angst.
Trek het pistool op tijd, zonder angst.
Sta op tegen de bar, opnieuw op tijd, opnieuw een bestelling
Nog een tequila.
Dagen gaan meedogenloos voorbij, ieder een reflectie
Van de andere, eentonig is mijn Last
Het geluid van de voetstappen, als fluisterende wind
Onmogelijk om mijn ogen te sluiten
Sta op tegen de bar, mijn laatste keer, mijn laatste bestelling
Mijn laatste tequila!