Ever Forthright — Riot, Pt. I songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Riot, Pt. I" van Ever Forthright.

Songteksten

From predictability to instability
An entirely linear system changes
Violence, disorder, entropy
It’s all part of a perfectly tuned system of chaos
These numbers have minds of their own right
Naturally logic will, will fail
Fighting for control
Control
This is a war
Fought within and more
For the change
For the progress
Through your pain
They’ll divide
Lie right through the teeth
Wielding fists wrapped in chains
Coming for me
Lie right through the teeth
Feeding panic the balance tips away
We see hate
Returning (why can’t they see)
Clouding patience
Turning stasis (why can’t they see)
I can’t
These numbers have minds of their own right
Naturally logic will, will fail
Fighting for control
Control
Vultures
Ancient vultures
Laughing vultures
Patient vultures
Wait
We’ll be standing
On top of the world
Beholding
The passage of ages
Soaring above
Through the sky
Beholding
The passage of ages
We’re standing alone
(Beholding the passage)
The passage of ages
We’re standing alone
(Beholding the passage)
The passage of ages
Yeah
Something calls to make it right
I’ll never believe for a moment
This is all
All we are
My place in the universe
Calls to me
Calls to be
Divine

Songtekstvertaling

Van voorspelbaarheid tot instabiliteit
Een volledig lineair systeem verandert
Geweld, stoornis, entropie
Het maakt allemaal deel uit van een perfect afgestemd systeem van chaos.
Deze getallen hebben hun eigen verstand.
Natuurlijk zal de logica falen.
Vechten voor controle
Controle
Dit is een oorlog.
Vocht van binnen en meer
Voor de verandering
Voor de vooruitgang
Door je pijn
Ze zullen verdelen
Ga recht door de tanden liggen.
Met kettingen gewikkelde Vuisten
Ze komen me halen.
Ga recht door de tanden liggen.
Paniek aanwakkeren de balans stort in
We zien haat.
Terugkeren (waarom kunnen ze niet zien)
Vertroebeld geduld
Stasis draaien (waarom kunnen ze niet zien)
Ik kan het niet.
Deze getallen hebben hun eigen verstand.
Natuurlijk zal de logica falen.
Vechten voor controle
Controle
Vultures
Oude gieren
Lachen gieren
Aasgieren
Wachten
We zullen staan.
Op de top van de wereld
Zien
De overgang van de eeuwen
Zwevend boven
Door de lucht
Zien
De overgang van de eeuwen
We staan alleen
(Zie de passage)
De overgang van de eeuwen
We staan alleen
(Zie de passage)
De overgang van de eeuwen
Ja.
Iets roept om het goed te maken.
Ik geloof er geen moment in.
Dit is alles.
Alles wat we zijn
Mijn plaats in het universum
Roept naar mij
Bells to be
Goddelijk