Evening Star — Sword of the Seas songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Sword of the Seas" van Evening Star.

Songteksten

Another day, another dollar, always on your mind
I know it keep you on your grind, but you’re really wasting time
I know you gotta eat on these streets, but you would starve
Through the winter to keep them J’s on your feet
So while you on one moving up like the Jefferson
That His will be done, yeah, let His kingdom come
Looking up the Begotten One, going after the forgotten was the game
Like for so long, the transformation’s just begun
So we shut it down when we come to your town
Closing up the game like we’re Vera on the mow
Attached to the vine, so I just laugh at your cause
My father, He owns it all, the Inheritence is mine
So I lay back like I’m chilling in the cut
Let me holler at the crew, let 'em all know what’s up
This ain’t no magic or hocus-pocus
Like switching lands, homey, it’s time to refocus
Don’t focus on the money, focus on the real
It’s more than what I got, it’s more than what I feel
If you can hear it in my lines, already know the deal
That I’m on the True Vine, so my heart is resigned
Don’t focus on the money, focus on the real
It’s more than what I got, it’s more than what I feel
If you can hear it in my lines, already know the deal
That I’m on the True Vine, so my heart is resigned
They showing you that money, trying to get you to say, «Whoa!»
But the money dollar’s phoney, trying to get you to stay low
And to be low is in proximity to the floor
But low is in the depths, yeah, I said it, now do it
It’s a winner’s game, 'cause I gave my life to the highest bidder
And He gave me life, so it’s safe to say that Christ is the winner
When I win your chicken dinner, yeah, now my deck is stacked
And I reap those blessings, how’s that for a record contract?
So we give those jackets a shake sort of like vibrado
That’s 'cause He got us hyped like Chirs Chicago
Some people try to play their chances like Milado
But the truth is black and white sort of like Milado
Maybe not, but you get the picture that I’m scratching
For the world tries to intice, it’s by Christ I be rapping
And I reckon that this is just a smoke screen
But I’m in my True Vine 'cause my slate is so clean
Don’t focus on the money, focus on the real
It’s more than what I got, it’s more than what I feel
If you can hear it in my lines, already know the deal
That I’m on the True Vine, so my heart is resigned
Don’t focus on the money, focus on the real
It’s more than what I got, it’s more than what I feel
If you can hear it in my lines, already know the deal
That I’m on the True Vine, so my heart is resigned
I’m attached to the True Vine
Make your head go blind with a new shine
So your better stand back, 'cause I got some red letters
And a whole backpack full of new wine
This transformation incline, we’re information frontline
When you know enough and you get to the city
Clip that bad boy off that True Vine
Yeah, I’m captain caveman, gonna rock
I was a slave man, now I’m not
What a price, now you gotta roll that dice
When you get it wrapped up that minute
He did it, yes, Jesus gave us life
There’s no limit to his grace; there’s that water
Jump in it and you’ll be swimming to your faith
I’m trading places like Annie Murphy
All that sin on top will flop, Eddie Murphy
Embracing truth like a heavy blow
This a Sector Five .22 got a right to know
So we don’t need that Guccivelli Louie brother
We attached to the Vine through the Father
Don’t focus on the money, focus on the real
It’s more than what I got, it’s more than what I feel
If you can hear it in my lines, already know the deal
That I’m on the True Vine, so my heart is resigned
Don’t focus on the money, focus on the real
It’s more than what I got, it’s more than what I feel
If you can hear it in my lines, already know the deal
That I’m on the True Vine, so my heart is resigned

Songtekstvertaling

Een andere dag, een andere dollar, altijd in je gedachten
Ik weet dat het je op de been houdt, maar je verspilt echt tijd.
Ik weet dat je op straat moet eten, maar je zou verhongeren.
Door de winter om ze op de been te houden.
Dus terwijl jij op een stap omhoog gaat als de Jefferson
Dat zijn wil geschiede, ja, laat zijn koninkrijk komen
Op zoek naar de geborenen, achter de vergetenen aan gaan was het spel
De transformatie is net begonnen.
Dus we sluiten het af als we naar jouw stad komen.
Het spel afsluiten alsof we Vera op de mouw zijn.
Vast aan de wijnstok, dus ik lach om je doel.
Mijn vader, hij bezit het allemaal, de erfenis is van mij
Dus ik lig achterover alsof ik chill in the cut
Laat me de crew roepen, laat ze weten wat er aan de hand is.
Dit is geen magie of hocus-pocus.
Zoals landen wisselen, homey, het is tijd om je te heroriënteren.
Concentreer je niet op het geld, concentreer je op het echte.
Het is meer dan wat ik heb, het is meer dan wat ik voel.
Als je het in mijn tekst kunt horen, Weet je de deal al.
Dat ik op de echte wijnstok sta, dus mijn hart is afgetreden.
Concentreer je niet op het geld, concentreer je op het echte.
Het is meer dan wat ik heb, het is meer dan wat ik voel.
Als je het in mijn tekst kunt horen, Weet je de deal al.
Dat ik op de echte wijnstok sta, dus mijn hart is afgetreden.
Ze laten je dat geld zien, proberen je te laten zeggen, " Whoa!»
Maar het geld is nep, proberen om je laag te houden
En om laag te zijn is in de buurt van de vloer
Maar laag is in de diepte, Ja, ik zei het, doe het nu
Het is een winner ' s game, Want Ik gaf mijn leven aan de hoogste bieder
En hij gaf me leven, dus het is veilig om te zeggen dat Christus de winnaar is.
Als ik je kip diner win, ja, nu is mijn dek gestapeld
En ik oogst die zegeningen, hoe is dat Voor een platencontract?
Dus we geven die jassen een trilling zoals vibrado.
Dat komt omdat hij ons heeft opgehoopt als Chirs Chicago.
Sommige mensen proberen hun kansen te spelen zoals Milado.
Maar de waarheid is zwart-wit, net als Milado.
Misschien niet, maar je hebt de foto die ik krab.
Want de wereld probeert in te breken, het is bij Christus ik rap
En ik denk dat dit maar een rookgordijn is.
Maar ik zit in mijn echte wijnstok omdat mijn lei zo schoon is
Concentreer je niet op het geld, concentreer je op het echte.
Het is meer dan wat ik heb, het is meer dan wat ik voel.
Als je het in mijn tekst kunt horen, Weet je de deal al.
Dat ik op de echte wijnstok sta, dus mijn hart is afgetreden.
Concentreer je niet op het geld, concentreer je op het echte.
Het is meer dan wat ik heb, het is meer dan wat ik voel.
Als je het in mijn tekst kunt horen, Weet je de deal al.
Dat ik op de echte wijnstok sta, dus mijn hart is afgetreden.
Ik ben gehecht aan de echte wijnstok.
Maak je hoofd blind met een nieuwe glans
Dus ga maar achteruit, want Ik heb wat rode letters.
En een hele rugzak vol nieuwe wijn.
Deze transformatie is incline, we zijn informatie frontline
Als je genoeg Weet en in de stad bent
Knip die slechte jongen van die echte wijnstok.
Ja, ik ben kapitein caveman, gonna rock
Ik was een slavenman, nu ben ik dat niet meer.
Wat een prijs, nu moet je die dobbelsteen gooien.
Als je het op dat moment klaar hebt
Hij deed het, ja, Jezus gaf ons leven.
Er is geen limiet aan zijne genade, er is dat water
Spring erin en je zwemt naar je geloof.
Ik ruil van plaats zoals Annie Murphy.
Al die zonde op de top zal mislukken, Eddie Murphy.
De waarheid omarmen als een zware klap
Dit is Sector vijf .22 heeft het recht om te weten
Dus we hebben die Guccivelli Louie broer niet nodig.
We verbonden aan de wijnstok door de Vader
Concentreer je niet op het geld, concentreer je op het echte.
Het is meer dan wat ik heb, het is meer dan wat ik voel.
Als je het in mijn tekst kunt horen, Weet je de deal al.
Dat ik op de echte wijnstok sta, dus mijn hart is afgetreden.
Concentreer je niet op het geld, concentreer je op het echte.
Het is meer dan wat ik heb, het is meer dan wat ik voel.
Als je het in mijn tekst kunt horen, Weet je de deal al.
Dat ik op de echte wijnstok sta, dus mijn hart is afgetreden.