Evan Black — That Old Sound songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "That Old Sound" van Evan Black.

Songteksten

I’ll chef it hot, deliver cold so you get it late
Then play it back like (uhh) Wait, let me demonstrate
I’m a beast, somebody better get a vet
And tell em that I’m so sick I only got a minute left
I’m nearly dying foaming at the mouth
Approaching the gates banging but they won’t subside and I’ma
Keep coming til they don’t deny
That I’m the realest to run it since Hov broke the silence
Climb your watch tower and blow your sirens
Cause I’m breakin' down walls killin' those inside em man
I’m polishing the stone, you see the clear cut
I’m fully gassed, shit these rappers is just gettin' gear up
Yo hit the needle I’mma leave this beat sprayed up
With King I on the assist, homie it’s a lay up
HOOK (x2)
We moving down the block with that old sound
Yeah we heavy on the drop, bout to go down
And we just tell em move it back (BACK)
Back (BACK) back (BACK) back (BACK) back (BACK) back (BACK)
And you ain’t heard?! You better turn it up
I got that certain something that’ll keep em talkin, got the streets burnin' up
And you ain’t heard enough! Cause I’mma say when I’m finished
I’ma make the decision to leave your face in pure disgust
Don’t get the verdict rushed, I’m only human
I’m only capable of the same things as you and
I’m doing a range of things, paving a lane in this music you can’t hang
(laughs) you’d be a lot cooler if you knew it
I’m just sayin', we’re all created equal
We’re all given the tools you can use to be deceitful
And maneuver through the people that are so fuckin' see through like
Why you playin' a pawn, what a pawn is what defeats you?!
Follow along, fuck it don’t I don’t really care
I’m nearly where my life’s an illusion like it ain’t really there
So I’m indifferent to this game, and I ain’t speakin' fair
I’ll creep up on you weapons drawn embalm you and just leave you there
HOOK (x4)

Songtekstvertaling

Ik maak het warm, lever koud, zodat je het laat krijgt.
Wacht, laat me demonstreren
Ik ben een beest.
En vertel ze dat ik zo ziek ben dat ik nog maar een minuut heb.
Ik sterf bijna met schuim aan de mond.
Naderend de poorten bonzen maar ze zullen niet verdwijnen en I ' ma
Blijf komen tot ze niet ontkennen
Dat ik de beste ben sinds Hov de stilte brak.
Klim op je wachttoren en blaas je sirenes op.
Want Ik breek de muren af en maak ze af.
Ik ben de steen aan het polijsten.
Ik ben helemaal vergast, shit deze rappers zijn gewoon aan het aankleden
Je raakt de naald ik laat deze beat besproeid achter
Met Koning I op de assist, homie het is een lay-up
Haak (x2)
We gaan door het blok met dat oude geluid.
Ja, we zijn zwaar op de drop, op het punt om naar beneden te gaan
En we zeggen dat ze terug moeten.)
Achterkant)
En je hebt het niet gehoord?! Zet harder.
Ik heb iets dat ze aan het praten houdt. de straten branden op.
En je hebt nog niet genoeg gehoord! Want ik ga zeggen wanneer ik klaar ben.
Ik maak de beslissing om je gezicht te verlaten in pure walging.
Laat de uitspraak niet overhaasten, ik ben maar een mens.
Ik ben alleen in staat tot dezelfde dingen als jij en
Ik doe een aantal dingen, een baan plaveien in deze muziek die je niet kunt ophangen
je zou een stuk cooler zijn als je het wist.
We zijn allemaal gelijk geschapen.
We hebben allemaal de instrumenten die je kunt gebruiken om bedrieglijk te zijn.
En manoeuvreren door de mensen die zo verdomd doorzien als
Waarom speel je een pion, wat een pion is wat je verslaat?!
Volg maar, het kan me niet schelen.
Ik ben bijna waar mijn leven een illusie is alsof het er niet echt is
Dus ik ben onverschillig voor dit spel, en ik spreek niet eerlijk.
Ik kruip op je wapens getekend balsemen je en laat je daar achter
Haak (x4)