Evan Black — Free songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Free" van Evan Black.

Songteksten

I heard it once then I heard it twice
That you ain’t gonna make it you gone be waiting all of your life
For that last train that won’t ever come that you lack brains you better get
you some
Better lace up and go to school before you think they’ll let you run
You gotta show em what you made of man
How you gone flip that script if you ain’t got no way to take advantage
Of what you given, what you envision is something
Nobody gonna come to grips with until you man up and paint the plan
Middle fingers up like fuck y’all turn Sistine Chapel to crushed walls
Now I’m the top cause I ain’t never stop and I never gave a fuck about what yall
Had to say so I’m saying look it, how you like me now?!
Doing things you couldn’t even dream up in your life somehow
Make no mistake, I’m coming out the gate hard
Beat the track with bars so hard that I’ll catch a rape charge
And I won’t let up til you’re positive I made marks
Anticipate the rise and let it build when the hate starts
HOOK (2x)
I’ma be free (FREE)
You can’t stop me and I’ma be
Running, running, running
While they try to tell me slow (SLOW)
I just tell em no (NAH)
Tell em that it’s all I know
There’s been some times in my life that’ve got me questioning mine
And whether or not if I should even be alive
I got evil deep inside it’s getting louder by the day
I can see it myself, how it’s starting to display
In the way that I make this music, the way that I get into it
I won’t stop for nothing lemme clear the slate of all confusion
Altercations I been through em, stronger now I’m moving on
Roof is gone fluid in the way I keep that music going BANG BANG BANG
I keep it knocking, you can build a wall homie I assure you nothing’s stopping
it
If I want that then I cop that then I drop that fore y’all fuck with it
And I been through the weight y’all said y’all move just from chillin puffin
bitch
I’m higher than stratosphere
Mad at me or mad that you ain’t take the time to realize just what was
happening here
It’s the take over, bait dough with that same flow that I been rapping
I been dope, ain’t my fault that y’all motherfuckers done been napping
HOOK (2x)
I see in world in many colors
Unlike the many others who loving this black and this white I fight for some
light above us
I’m talking past what you done passed up now you gassed up to back up what you
dropped off
But you ain’t know how to mask up
I’ll take what’s mine here and the world don’t owe shit
But I’m gonna get my grip up on it and pawn it back like I own the bitch
I’m only sick, no fix for lack of holiness
I’m holding my mind at large with no ransom note homie only this
Dedication and vengeance, swinging up over the fences
I’ll be face down in a lake before I’m ass down on a bench
And I’m bent on how am I’ve been an hour from death
You can die at any second motherfucker so there ain’t no sense in them dense
vowels
Torn apart through mortar fire more to life than were born to find
So I’m gonna soak it all up till the reaper knocks and the box is fuckin
fortified
Four to five ain’t shit but I beat that, would I been a better man if I reap
that?
If I coulda woulda gone back would I switchrf up fuck naw man yall better
believe that
HOOK (2x)

Songtekstvertaling

Ik hoorde het een keer en toen hoorde ik het twee keer.
Dat je het niet redt. je blijft je hele leven wachten.
Voor die laatste trein die nooit zal komen, dat je geen hersens hebt, kun je maar beter krijgen.
jij daar.
Je kunt beter naar school gaan voordat je denkt dat ze je laten lopen.
Je moet ze laten zien wat je van de mens gemaakt hebt.
Hoe je dat script omdraait als je geen manier hebt om er misbruik van te maken.
Wat jullie hebben gegeven is iets wat jullie voor ogen hebben.
Niemand zal het onder controle krijgen totdat jij je Vermant en het plan schildert.
Middenvingers omhoog als de hel. jullie veranderen Sixtijnse Kapel in verbrijzelde muren.
Nu ben ik de top want ik ben nooit gestopt en ik gaf nooit om wat je zei.
Ik moest zeggen, dus ik zeg, Kijk eens, hoe vind je me nu?!
Dingen doen die je niet eens in je leven kon bedenken.
Vergis je niet, ik kom hard uit de poort.
Versla de baan met tralies zo hard dat ik een verkrachtingsaanklacht krijg.
En Ik zal niet opgeven tot je zeker bent dat ik punten heb gemaakt.
Anticipeer op de opkomst en laat het bouwen als de haat begint
HOOK (2x)
Ik ben vrij)
Je kunt me niet tegenhouden.
Rennen, rennen, rennen
Terwijl ze proberen me langzaam te vertellen)
Ik zeg gewoon nee.)
Zeg ze dat het alles is wat ik weet.
Er zijn momenten in mijn leven geweest dat ik de mijne ondervroeg.
En of ik wel of niet in leven zou moeten zijn
Ik heb het kwaad diep van binnen het wordt steeds luider met de dag
Ik kan het zelf zien, hoe het begint te tonen
Op de manier waarop ik deze muziek maak, de manier waarop ik erin geraak
Ik zal niet stoppen voor niets laat me de lei van alle verwarring
Woordenwisselingen ik ben door em gegaan, sterker nu ga ik door
Het dak is weg vloeistof in de manier waarop ik die muziek draaiende houd BANG BANG BANG BANG
Als ik blijf kloppen, kun je een muur bouwen, homie. ik verzeker je dat er niets stopt.
het
Als ik dat wil dan geef ik toe dat ik dat laat vallen voor jullie ermee rotzooien
En ik ben door het gewicht gegaan jullie zeiden allemaal dat jullie net uit chillin puffin kwamen
teef
Ik ben hoger dan de stratosfeer.
Boos op me of boos dat je niet de tijd nam om te beseffen wat was
gebeurt hier
Het is de overname, aas deeg met dezelfde stroom die ik rapte
Ik was te gek, het is niet mijn schuld dat jullie allemaal hebben geslapen.
HOOK (2x)
Ik zie in de wereld in vele kleuren
In tegenstelling tot de vele anderen die van zwart en Wit houden, Vecht ik voor sommigen.
licht boven ons
Ik heb het gehad over wat je gedaan hebt. nu heb je vergast om te bevestigen wat je gedaan hebt.
afzetten
Maar je weet niet hoe je je moet maskeren.
Ik neem wat van mij is en de wereld is niets verschuldigd.
Maar ik ga er mijn grip op krijgen en het terug verpanden alsof ik de bitch bezit.
Ik ben alleen ziek, geen oplossing voor gebrek aan heiligheid.
Ik hou m ' n hoofd vrij zonder losgeldbrief. alleen dit.
Toewijding en wraak, boven de hekken.
Ik ben met M ' n gezicht in een meer voor ik op een bank lig.
En Ik wil weten hoe het met me gaat. Ik ben al een uur dood.
Je kunt elk moment sterven, klootzak, dus er is geen zin in die dichte.
klinker
Verscheurd door mortiervuur meer tot leven dan geboren om te vinden
Dus ik ga het allemaal opzuigen tot de reaper aanklopt en de doos neukt
versterkt
Vier tot vijf is geen shit maar ik versla dat, zou ik een betere man zijn als ik oogst
dat?
Als ik terug had kunnen gaan, zou ik dan omwisselen?
geloven
HOOK (2x)