Esoteric — Attack songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Attack" van Esoteric.

Songteksten

I didn’t come for the case, I came for your boss
I came to Sheamus, I came for him
I never left, don’t you see?
I attack, I attack
Counteract, cardiac, cardiac
I attack, I attack
Counteract, cardiac, cardiac, cardiac
We represent if you let ‘em
Wouldn’t bite if you pet him, it’s just the way that they bred him
You don’t want to test him
Afrikan Bambaata or bless ‘em the dog n daughter or dead ‘em
I’m John Lennon combined with Spidey n' Venom
Meaning if the beat ill, I’ma downtown swinger lethal
Real lyricist for your people
He affair when he launch, could launch a row in the Bronx
I’m Biggie in the booth this is studio we haunts
They call you big leash, you always had the bite but ain’t got my appetite
I’d google raps if I was looking for a parasite
Or better yet the Eiffel Tower at the Paris site
I threw with butchers in ninety degree fahrenheit
But peep it I keep it a hundred when I grab the mic
I keepin' it ten when I’m at the light
I let the beats bang let my nuts hang
Dead to rapper’s life, motherfucker
Check out a show coming applaud, I make fun of your squad
Turn around and raise money for dogs
I hear voices in my head but it’s you some and god
You authentic like Nigerian Prince fraud
Crush the same beef so my gauls I can’t speak
I got a lot of shit on my plate like all-terrain chiefs
All remain discreet, on your block, empty out
Optimus Phryme’s the only time you pull a semi out
Is there really any doubt as to who be the best?
E to S, lethal yes, creature double feature fest
Papered up like teacher’s desk, so we don’t
Need to test you like the panic button
When we rhymin' you should be depressed
Your rap money got a flat tummy eatin' less
Fuck your hood and street address I’ll spit it east to west
For the drama for the beef like a piranha teeth
But I’m for the kids like every time Michelle Obama speaks
Embarass rappers like they fucking up live
On Shade 45 spittin' freestyles they should have memorized
Strike before the chorus I write with no thesaurus
You, riddle mics like raising stripes on a Ford Taurus, you bore us
Get outta here, walk away, walk away, just get outta here

Songtekstvertaling

Ik kwam niet voor de zaak, Ik kwam voor je baas.
Ik kwam naar Sheamus, ik kwam voor hem.
Ik ben nooit weggegaan.
Ik val aan.
Neutraliseren, hart, hart
Ik val aan.
Neutraliseren, Hart, Hart, Hart
We vertegenwoordigen als je ze laat gaan.
Ik zou niet bijten als je hem aait, zo hebben ze hem gefokt.
Je wilt hem niet testen.
Afrikan Bambaata of zegen ze de hond n dochter of dood ze
Ik ben John Lennon gecombineerd met Spidey n' Venom.
Wat betekent dat als de beat ill, I ' m a downtown swinger lethal
Een echte tekstschrijver voor uw volk.
Hij ging vreemd toen hij lanceerde, kon een Rij lanceren in de Bronx.
Ik ben Biggie in de cabine dit is studio we spoken
Ze noemen je grote riem, je had altijd beet, maar ik heb geen trek.
Ik zou raps googelen als ik op zoek was naar een parasiet.
Of beter nog, de Eiffeltoren op de site van Parijs
Ik gooide met slagers in 90 graden fahrenheit.
Maar ik hou het Honderd als ik de microfoon pak.
Ik hou het tien als ik bij het licht ben.
I let the beats bang let my nuts hang
Dood voor rappers leven, klootzak.
Kijk naar een show die komt applaudisseren, ik lach je team uit
Draai je om en zamel geld in voor honden.
Ik hoor stemmen in mijn hoofd maar jij bent het en god
Je bent authentiek als Nigeriaanse Prins fraude
Verpletter hetzelfde vlees zodat mijn Galliërs niet kunnen praten.
Ik heb veel op mijn bord, zoals alle terreinleiders.
Iedereen blijft discreet, op je blok, leeg.
Optimus Phryme is de enige keer dat je een semi
Is er echt enige twijfel over wie de beste is?
E tot S, dodelijk Ja, schepsel dubbel Fest
Opgeplakt als het Bureau van de leraar, zodat we niet
Moet je testen zoals de paniekknop
Als we rijmen, moet je depressief zijn.
Je rap geld heeft een platte buik die minder eet.
Rot op met je kap en je straatadres. ik spuug het van oost naar west.
Voor het drama voor het rundvlees als een piranha tanden
Maar ik ben voor de kinderen zoals elke keer dat Michelle Obama spreekt.
Rappers in verlegenheid brengen alsof ze het live verpesten.
Op Shade 45 spitting freestyles hadden ze het moeten onthouden.
Strike Voor het refrein Ik schrijf zonder thesaurus
Jij, raadselmickers als strepen heffen op een Ford Taurus, je verveelt ons
Maak dat je wegkomt.