Eric Echoes — Breathe songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Breathe" van Eric Echoes.

Songteksten

Take your time in breathe, ain’t nobody rushing baby just relax and let
Your mind be free
Break the monotony, I can’t make you trust me baby actions tell your heart
What to believe
Say what’s on your mind, I aint good at psychic reading, simple words could
Go a long long way and name your place in time, love aint all about
Midnight pleasing, pray the Lord will grant us one more day
Love is just a word that,
Describes the way I’m feeling for you,
Swear the way I feel for you is Is real
And I hope I’d touch a nerve that,
Can turn the way I’m feeling for you into something that your heart can
Feel -take your time and
Breathe (x7 Repeat)
Take your time and breathe, there really ain’t no pressure honey I can only
Do what you allow and don’t waste time on me, with silly games from grade
School mommy, I feel lonely too when I’m without
And practice what you preach, because I be watching you too shorty
Sometimes I make my move of your cue
And preach what you believe, why we stopping through to only hate in trying
To prove that we could leave- you gotta take your time breathe
Love is just a word that,
Describes the way I’m feeling for you,
Swear the way I feel for you is Is real
And I hope I’d touch a nerve that,
Can turn the way I’m feeling for you into something that your heart can
Feel -take your time and
Breathe (x7 Repeat)

Songtekstvertaling

Neem de tijd om adem te halen, er is niemand die de baby overhaast, ontspan en laat
Je geest is vrij
Breek de eentonigheid, ik kan je niet dwingen me te vertrouwen baby acties vertel je hart
Wat te geloven
Zeg wat je denkt, Ik ben niet goed in helderzienden lezen, eenvoudige woorden kunnen
Ga een lange weg en noem je plaats in de tijd, liefde alles over
Middernacht behaaglijk, bid dat de Heer ons nog één dag geeft.
Liefde is slechts een woord dat,
Beschrijft hoe ik voor je voel.,
Zweer dat de manier waarop ik voor je voel echt is.
En ik hoop dat ik een zenuw zou aanraken die,
Kan de manier waarop ik voor je voel veranderen in iets dat je hart kan
Voel-neem je tijd en
Adem (X7 herhaal))
Neem je tijd en adem, er is echt geen druk schat ik kan alleen
Doe wat je wilt en verspil geen tijd aan mij, met domme spelletjes uit de klas.
School mama, ik voel me ook eenzaam als ik zonder ben
En oefen wat je predikt, want ik zie je te klein.
Soms maak ik mijn zet van jouw teken
En preken wat je gelooft, waarom we stoppen om alleen te haten in het proberen
Om te bewijzen dat we weg kunnen ... moet je je tijd nemen om te ademen.
Liefde is slechts een woord dat,
Beschrijft hoe ik voor je voel.,
Zweer dat de manier waarop ik voor je voel echt is.
En ik hoop dat ik een zenuw zou aanraken die,
Kan de manier waarop ik voor je voel veranderen in iets dat je hart kan
Voel-neem je tijd en
Adem (X7 herhaal))