Erasure — Bleak Midwinter songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Bleak Midwinter" van Erasure.

Songteksten

In the bleak midwinter
Frosty wind made moan
Earth stood hard as iron
Water like a stone
Snow had fallen
Snow on snow
Snow on snow
In the bleak midwinter
Long ago
Our God, heaven cannot hold him
Nor earth sustain
Heaven and earth
Shall flee away
When he comes to reign
In the bleak midwinter
A stable place sufficed
The Lord God Almighty
Jesus Christ
Angels and archangels
May have gathered there
Cherubim and seraphim
Thronged the air
But his mother only
In her maiden bliss
Worshipped the beloved
With a kiss
What can I give him
Poor as I am?
If I were a shepherd
I would give a lamb
If I were a wise man
I would do my part
Yet what I can I give him?
Give my heart

Songtekstvertaling

In de sombere midwinter
Ijzige wind maakte kreunen
De aarde stond hard als ijzer
Water als een steen
Sneeuw was gevallen.
Sneeuw op sneeuw
Sneeuw op sneeuw
In de sombere midwinter
Allang
Onze God, de hemel kan hem niet vasthouden.
En de aarde niet.
Hemel en aarde
Zal vluchten
Als hij komt om te regeren
In de sombere midwinter
Een stabiele plek was voldoende.
De Almachtige Heer
Jezus
Engelen en aartsengelen
Misschien hebben ze zich daar verzameld.
Cherubijnen en serafijnen
Door de lucht
Maar alleen zijn moeder.
In haar maagdelijkheid
Aanbad de geliefde
Met een kus
Wat kan ik hem geven?
Zo arm als ik ben?
Als ik een herder was
Ik zou een lammetje geven
Als ik een wijs man was
Ik zou mijn deel doen.
Maar wat kan ik hem geven?
Geef mijn hart