Entropy — Inheriting the Lie songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Inheriting the Lie" van Entropy.

Songteksten

They say you can never walk away
I’ll leave a trail of bloody footprints in my wake
Though I abstain I will stay stained
So no vulture will ever eat this breadcrumb trail from my memory
A bird in the hand is worth more
Than the burden of regret
We won’t let them set the stage
Until our demands are met
I won’t know any peace
Until I cleanse myself of this uncertainty
I’ll resist the indoctrination of greed
And just carry on and on as these shadows gather up around me
A bird in the hand is worth more
Than the burden of regret
We won’t let them set the stage
Until our demands are met
They have the luxury of time
We have the urgency of the pissed
We won’t gain any more
Until we face this
Then we will break it down

Songtekstvertaling

Ze zeggen dat je nooit weg kunt lopen.
Ik laat een spoor van bloedige voetafdrukken achter in mijn kielzog.
Hoewel ik me van stemming zal onthouden zal ik bevlekt blijven
Dus geen gier zal ooit dit broodkruimelspoor uit mijn geheugen opeten.
Een vogel in de hand is meer waard
Dan de last van spijt
We laten ze het toneel niet opzetten.
Totdat aan onze eisen is voldaan.
Ik zal geen vrede kennen.
Totdat ik mezelf zuiver van deze onzekerheid.
Ik zal de indoctrinatie van hebzucht weerstaan.
En gewoon doorgaan en doorgaan terwijl deze schaduwen zich om me heen verzamelen.
Een vogel in de hand is meer waard
Dan de last van spijt
We laten ze het toneel niet opzetten.
Totdat aan onze eisen is voldaan.
Ze hebben de luxe van tijd
We hebben de urgentie van de boze
We zullen er niet meer bij winnen.
Totdat we dit onder ogen zien.
Dan breken we het af.