Emperor X — Sincerely, H. C. Pregerson songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Sincerely, H. C. Pregerson" van Emperor X.

Songteksten

I’m encased in your numb arms
In the clutch of tollway sludge
I’m infected and you’re not
I live alone here on this plot
In the Athens hood
And you won’t want to enter through the signal
But you’re too freaked out to not
When you’re coiled volume tone
Try to cut yourself more tape
Pull it off -- infection’s worse
It’s orange now, it’s bubbling
Take it off with tolnaftate
And secretly precociously scratch until it blisters
Broken hands reaching out through the stones
Dayglo flags guiding the National Guard troops home
Patrolling through downtown
We’re under this building
We’re holding our phones up, deflated and powerless…
…until we felt faint warmth from the powerlines!
WHY?!?
Direct complains to Loss Recovery
Please direct complaints to Loss Recovery
Sincerley

Songtekstvertaling

Ik zit vast in je armen.
In de koppeling van Tollway slib
Ik ben geïnfecteerd en jij niet.
Ik woon hier alleen op dit perceel.
In de buurt van Athene
En je wilt niet binnenkomen via het signaal.
Maar je bent te bang om het niet te doen.
Wanneer je een coiled volume toon hebt
Probeer jezelf meer tape te snijden.
De infectie is erger.
Het is nu Oranje, het borrelt.
Trek het uit met tolnaftaat
En in het geheim krabben tot het blaren krijgt.
Gebroken handen die door de stenen reiken
Dayglo vlaggen die de troepen van de Nationale Garde naar huis leiden
Patrouilleren door het centrum
We zitten onder dit gebouw.
We houden onze telefoons omhoog, leeg en machteloos.…
... totdat we zwakke warmte voelden van de powerlines!
Waarom?!?
Rechtstreekse klachten over Verliesherstel
Gelieve klachten te richten tot herstel van verlies
Oprechtley.