Emperor X — Erica Western Geiger Counter songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Erica Western Geiger Counter" van Emperor X.

Songteksten

With shaking hands
She held the coinage
Of a long-dead nation-state
It fell absorbed
Into the enclave
When we walked away
She went to sleep
Next to a boy
She scaled the walls
She learned to skate
She chiseled patterns inthe concrete
She brought shielding down
Hold my hand
Grow my skin
Slow my pulse rate
Ignore the sound of fire alarms
May we never hit that force field
Hold me up
Long enough
To feel the tractor beam
Out by the cobalt belt she ran
Calmed the toxic cutlery
Taking out
The Matthews Bridge
Was not an option for her
She had no para chute
No transit pass
No node display
Instead she broke into the garage
Procured a stolen Segway
And killed the trees
That she the retail grove
Hold my hands
Hold me down
While my limbs shake
We stayed awake
To watch the bloom
Of algae shudder and fluoresce
And foam and roll
While Coast Control
Laid down a substrate
I hung the latch key on your arm
Got up real quietly
And left
To find a base
To click force-quit
Collect and translate in batch
To non-compete
To acquiesce
To steal the seeds from incubation
To sprint back home
Return to bed correctly
And get breathed on
And get breathed on
And get breathed on

Songtekstvertaling

Met schuddende handen
Ze hield de munten vast.
Van een lang dode natiestaat
Het viel geabsorbeerd
In de enclave
Toen we wegliepen
Ze ging slapen.
Naast een jongen
Ze heeft de muren beklommen.
Ze heeft leren schaatsen.
Ze beitelde patronen in beton.
Ze heeft schilden neergehaald.
Hou mijn hand vast.
Laat mijn huid groeien
Verlaag mijn hartslag.
Negeer het geluid van brandalarm
Mogen we dat krachtveld nooit raken
Hou me omhoog.
Lang genoeg
Om de trekstraal te voelen
Bij de kobaltgordel die ze liep.
Kalmeerde het giftige bestek
Uitschakelen
De Matthews Brug
Was geen optie voor haar.
Ze had geen Parachute.
Geen doorgangspas
Geen nodeweergave
In plaats daarvan brak ze in in de garage.
Hij kocht een gestolen Segway.
En de bomen doodden
Dat zij de winkelboomgaard is.
Hou mijn handen vast.
Hou me vast.
Terwijl mijn ledematen trillen
We bleven wakker.
Om de bloei te zien
Van algen die trillen en fluoresceren
En schuim en rol
Terwijl Kustcontrole
Een ondergrond hebben gelegd
Ik hing de sleutel aan je arm.
Stond heel stil op.
En links
Om een basis te vinden
Om te klikken op force-quit
Verzamelen en vertalen in batch
Aan niet-concurrentie
Op vrijwaring
Om de zaden van incubatie te stelen
Om terug naar huis te sprinten
Ga correct terug naar bed
En word ingeademd
En word ingeademd
En word ingeademd