Eminem — Psycho songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Psycho" van Eminem.

Songteksten

I can hear your heartbeat, your scared, yeah yeah
I can hear your heartbeat, your scared You see, I’m a psycho, a sicko, I’m crazy
I see, I come at night, boy, I kill you, you make me They wanna see me shot up, locked up and cage me
I’ll come back bigger, stronger and angry
Look look, I’ve come from a different crew
You fuck with me, I’ll get to you
A clip or two, I’ll cripple you
Just 'cause I ain’t got shit to do Pistol pop, a pussy drop
Drama never ever stop
Eenie meenie miney moe
Nine, Trey Pound or 44
Pick a strap to take the Mac
The hawk I’ll stab it in your back
I’ll blow your brains, I know your name
And where you rest, I’ll make a mess
The hollow tips’ll hit ya chest
You cough up blood to EMS
Come pick you up You know you fucked when
You get on a strecther
'Cause I’ll come in ICU
To see you off to heaven
The system out I done been through with
There’s nothing new there to me They locked me up they left me out
You seen this in the movies
The criminals be criminals
Why they up in corrections
They come and get at 9
Nigga crown me a perfection
It’s murder when they found the gun now they doing ballistic
But they can’t find a fingerprint the shit’s going terrific
Get so close on your target that it’s really hard to miss it Man these are average raps
I’m keepin the savage batch hidden
The can of whoop ass with the Shady aftermath clique
You pop off the top it’s like opening vats of acid
Beat the octamom to death with a cabbage patch kid
Attack a snatch ya there’s something to jack a batch in Impregnated then shoot up the embryo sack with Mac 10s
Triplets quadruplets and a couple of back to back twins
That fetus is fallin out all over jack is back again
The rippers at your service
Girl I can see that your nervous
But I barely scratch the surface
Like my last batch of girlfriends
That I buried in my fuckin backyard
Still trying to dig their way out
I foam like an attack dog,
How late you wanna stay out,
It’s past your curfew when it’s dark
I’m searchin for you in the park
Shady murdered him another virgin he just hit his mark
He met his quota for the month
They found a coat all rolled up Inside a bag he probably dragged the body for about a block
Disappeared without a trace
No DNA no not a drop
Cause me and dre and 50 we will never get caught by the cops
CSI they hate us but they gotta give a lot of props
The drama pops
Grab the butcher knife from off the counter top
Yeah, I’m as I’ll as can be My appeal is to serial killers
What a pill is to me,
Killing so villainously,
Still as maniacal on the NyQuil going psycho
It’s michael myers,
You know what were like on the muthafucking mic,
So try us and your gonna find out,
What the fuck were like with pliers,
It’s operation time got em ed up to wires,
Squeeze em, he bleeding, wheezing, breathing he half dead,
He must not know but now he now how Shady Aftermath is,
Even murderous tactics get better with practice,
Lead showers, gun powder, fill the tellers burn burn,
Truly ours Juliard, you better learn learn,
Chris Reeves in his grave,
Yeah homie turn turn,
I’m debating, mutilating the lady,
You’ve been waiting for shady and fif,
Ain’t no duplicating it baby,
There’s a baby in the drier,
There’s a torso in the washer,
I think it might even belong to Portia when I tossed her,
Arms and legs in the garbage cause the rest of her,
I lost her,
Her head is in the disposal with Jessica’s I squashed her,
And put her through the ringer and hung her over the wash tub,
When I’m through with Ricky it’ll will be blood that’ll cough up A hard rock soft fuck
Get caught up and get washed up,
In Detroit or Northfolk,
When it’s disrupt and nauseas,
Look deep in my eye and see many many many men die,
I swing gym stars faster than samurai,

Songtekstvertaling

Ik hoor je hartslag, je angst.
Ik kan je hartslag horen, Je Angst zie je, Ik ben een psychopaat, een zieke, ik ben gek
Ik zie, ik kom ' s nachts, jongen, ik vermoord je, je laat me zien dat ze me neergeschoten willen zien, opgesloten en opgesloten.
Ik kom groter, sterker en boos terug.
Ik kom uit een andere groep.
Als je me belazert, kom ik bij je.
Een clip of twee, Ik zal je kreupel maken.
Alleen omdat ik niets te doen heb Pistol pop, een pussy drop
Drama houdt nooit op.
Iene miene mutte
Negen, Trey pond of 44
Kies een riem om de Mac te nemen
De havik die ik in je rug steek.
Ik schiet je kop eraf, ik ken je naam.
En waar jij rust, maak ik een puinhoop.
De holle toppen zullen je borst raken.
Je hoest bloed op naar EMS
Kom je ophalen je weet dat je neukte toen
Je krijgt een strecther
Want ik kom naar de IC.
Om je naar de hemel te brengen
Het systeem dat ik gedaan heb met
Ze sloten me op en lieten me buiten.
Heb je dit in de film gezien?
De misdadigers zijn
Waarom zitten ze in de gevangenis?
Ze komen om negen uur.
Nigga Kroon me een perfectie
Het is moord toen ze het wapen vonden.
Maar ze kunnen geen vingerafdruk vinden.
Kom zo dicht bij je doel dat het moeilijk is om het te missen Man dit zijn gemiddelde raps
Ik hou de wilde partij verborgen.
The can of whoop ass with the Shady aftermath kliek
Je springt van de top het is als het openen van vaten met zuur
Sla de octamom dood met een cabbage patch kid.
Pak een snatch ya er is iets om een partij in te steken geïmpregneerd dan schieten de embryo zak met Mac 10s
Drieling Vierling en een paar rug-aan-rug tweelingen.
Jack is weer terug.
De rippers tot uw dienst
Meisje, Ik zie dat je nerveus bent.
Maar ik krab nauwelijks de oppervlakte
Zoals mijn laatste partij vriendinnen.
Dat ik begraven heb in mijn achtertuin.
Ze proberen nog steeds hun weg naar buiten te graven.
Ik schuim als een aanvalshond.,
Hoe laat wil je wegblijven?,
Het is voorbij je avondklok als het donker is.
Ik ben searchin voor je in het park.
Shady heeft hem nog een maagd vermoord.
Hij heeft zijn quota voor de maand gehaald.
Ze vonden een jas opgerold in een tas die hij waarschijnlijk een blok naar het lichaam sleepte.
Verdwenen zonder spoor
Geen DNA geen druppel
Want ik en dre en 50 zullen nooit gepakt worden door de politie.
CSI ze haten ons, maar ze moeten ons veel steun geven.
The drama pops
Pak het slagersmes van het aanrecht.
Ja, ik ben zoals Ik zal zijn Mijn beroep is op seriemoordenaars
Wat een pil is voor mij,
Moord zo gemeen,
Nog steeds zo maniakaal op de NyQuil gek aan het worden
Het is michael myers.,
Je weet hoe het was op de muthafucking mic.,
Dus probeer ons en je gaat erachter komen,
Hoe was het met een tang?,
Het is operatietijd.,
Knijp em, hij bloedt, piept, ademt hij halfdood,
Hij moet het niet weten, maar nu is hij hoe duister nasleep is.,
Zelfs moorddadige tactieken worden beter door te oefenen.,
Loden Douches, buskruit, vul de kassiers brandwonden.,
Echt van ons Juliard, je kunt beter leren,
Chris Reeves in zijn graf,
Ja homie draaien,
Ik ben aan het debatteren, verminken de dame,
Je hebt gewacht op shady en fif,
Het is niet te dupliceren.,
Er zit een baby in de droger.,
Er zit een torso in de wasmachine.,
Ik denk dat het zelfs van Portia was toen ik haar gooide.,
Armen en benen in het afval veroorzaken de rest van haar,
Ik ben haar kwijt.,
Haar hoofd ligt bij Jessica. Ik heb haar verpletterd.,
En stak haar door de ring en hing haar over het bad.,
Als ik klaar ben met Ricky zal het bloed zijn dat een hard rock Soft fuck ophoest.
Laat je meeslepen en ga je wassen.,
In Detroit of Northfolk,
Als het ontwricht en misselijk is.,
Kijk diep in mijn ogen en zie vele mannen sterven,
Ik swing gym sterren sneller dan samoerai,