Embers In Ashes — Sorrow Scars songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Sorrow Scars" van Embers In Ashes.

Songteksten

I see the way you look at me
With desperate eyes
I hear the way you call my name
With a tremble in your voice
I don’t pretend to understand
All the pain that you’ve gone through
All I can do for you
Is offer up my hand
We’ve both seen this act before
How you played the victim
You gave your holes just like you bled
And you’re falling in
I see through your cheap charades
Sorrow Scars
Your broken heart
The past entangles you
You won’t let it go
Sorrow Scars
Your broken heart
Your pain weighs you down
You have to let it go
I understand you have your fears
And I’ve been there
I want to know why you stay here
Soaking up the lies
Still in this place of broken hearts
And shattered hopes and dreams
Even at this depth
There is forgiveness
Change
Is never easy

Songtekstvertaling

Ik zie hoe je naar me kijkt.
Met wanhopige ogen
Ik hoor hoe je mijn naam roept.
Met een trilling in je stem
Ik doe niet alsof ik het begrijp.
Alle pijn die je hebt meegemaakt
Alles wat ik voor je kan doen
Is bieden mijn hand
We hebben dit allebei eerder gezien.
Hoe je het slachtoffer speelde.
Je gaf je gaten net zoals je bloedde.
En je valt erin.
Ik kijk door je goedkope hints heen.
Littekens Van Verdriet
Je gebroken hart
Het verleden verstrengelt je.
Je laat het niet gaan.
Littekens Van Verdriet
Je gebroken hart
Je pijn drukt je naar beneden.
Je moet het loslaten.
Ik begrijp dat je je angsten hebt.
En ik ben er geweest.
Ik wil weten waarom je hier blijft.
De leugens opzuigen
Nog steeds in deze plek van gebroken harten
En verbrijzelde hoop en dromen
Zelfs op deze diepte.
Er is vergeving
Wijzigen
Is nooit gemakkelijk