Elvis Costello — My New HAUNT songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "My New HAUNT" van Elvis Costello.

Songteksten

My New Haunt
Gives me everything I want
My New Haunt
Gives me everything I want
And I don’t mind, I don’t mind, I don’t mind
If she turns out to be crazy in time
Bring me black strap molasses
Light me a burning witch
Bring me my bristle brushes
Bring me my tar and pitch
Bring me my feather pillow
And I’ll unpick the stitch
We’ve lived too well
Too long
So long
So strong
My New Haunt
Brings me everything I want
And I don’t mind, I don’t mind, I don’t mind
If she turns out to be faithless in time
My New Haunt
Sometimes disappears
Then comes back in the night
And whispers in my ears
Saying «Don't you know you little fool
You’ve nothing to fear
I’ll tell you everything you want to know
Everything you want to hear»
And I don’t mind, I don’t mind, I don’t mind, I don’t mind
Raise up that flaming torch
Watch as the ships approach
An invitation on her lips
The homeless, tempest-tossed, she grips
Make her beautiful
Make her dutiful and rich
Sing me a love song
So long
So strong
My New Haunt
Has just been repossessed
And I don’t mind, I don’t mind, I don’t mind
If I have to guess my next address
I’m out on the horizon
Just as the sun was rising
First rays bestow a kiss
So you would never guess
I’m sailing off a precipice
Dragons and gold down in the hold
Burning leaves and spices choking back the stench of piss
My New Haunt
Requires a coat of paint
And I don’t mind, I don’t mind, I don’t mind
If the walls are peeling and the ceiling is revealing the stars out there
reeling
My New Haunt
Sometimes disappears
Comes back in the night
And whispers in my ears
Saying «Don't you know you little fool
You’ve nothing to fear
I’ll tell you everything you want to know
Everything you want to hear»
And I don’t mind, I don’t mind, I don’t mind, I don’t mind
At the end of the working day
He’s tired of kneeling, and praying
«As I lay down to die»
I can’t remember why
Up on the silent screen
A cowboy ropes a trick
And in the second feature
Some lovely creature saved by a Yankee dick
Make her beautiful
Make her dutiful and rich
Sing me a love song
So long
So strong
My New Haunt
The shiver of a chill
And I don’t mind, I don’t mind, I don’t mind
Start making babies
Beat out those bayonets
Stop making bullets
Reverse the planets
Pick all my pockets
Cut off those bracelets
Have you no remorse?
Peel off your corsets
Of course

Songtekstvertaling

Mijn Nieuwe Haunt
Geeft me alles wat Ik wil
Mijn Nieuwe Haunt
Geeft me alles wat Ik wil
En ik vind het niet erg, Ik vind het niet erg, Ik vind het niet erg.
Als ze op tijd gek blijkt te zijn
Breng me zwarte stroop
Steek me een brandende heks aan.
Breng me mijn borstels.
Breng me mijn teer en PEK.
Breng me mijn veren kussen
En ik trek de rits uit
We hebben te goed geleefd.
Te lang.
Tot ziens.
Zo sterk
Mijn Nieuwe Haunt
Brengt me alles wat Ik wil
En ik vind het niet erg, Ik vind het niet erg, Ik vind het niet erg.
Als ze trouw blijkt te zijn in de tijd
Mijn Nieuwe Haunt
Soms verdwijnt
Dan komt hij terug in de nacht
En fluistert in mijn oren
"Weet je niet, kleine dwaas
Je hebt niets te vrezen.
Ik vertel je alles wat je wilt weten.
Alles wat je wilt horen»
En ik vind het niet erg, Ik vind het niet erg, Ik vind het niet erg.
Hef die brandende fakkel op.
Kijk hoe de schepen naderen.
Een uitnodiging op haar lippen
De daklozen, tempest, ze grijpt
Maak haar mooi.
Maak haar plichtsgetrouw en rijk.
Zing een liefdeslied voor me
Tot ziens.
Zo sterk
Mijn Nieuwe Haunt
Is net in beslag genomen
En ik vind het niet erg, Ik vind het niet erg, Ik vind het niet erg.
Als ik mijn volgende adres moet raden
Ik sta aan de horizon.
Net toen de zon opging.
De eerste stralen geven een kus
Dus je zou nooit raden
Ik zeil van een afgrond.
Draken en goud in het ruim
Brandende bladeren en kruiden verstikken de stank van pis
Mijn Nieuwe Haunt
Vereist een laag verf
En ik vind het niet erg, Ik vind het niet erg, Ik vind het niet erg.
Als de muren aan het pellen zijn en het plafond de sterren onthult
afgehaspeld
Mijn Nieuwe Haunt
Soms verdwijnt
Komt terug in de nacht
En fluistert in mijn oren
"Weet je niet, kleine dwaas
Je hebt niets te vrezen.
Ik vertel je alles wat je wilt weten.
Alles wat je wilt horen»
En ik vind het niet erg, Ik vind het niet erg, Ik vind het niet erg.
Aan het einde van de werkdag
Hij is het zat om te knielen en te bidden.
"Als ik me neerleg om te sterven»
Ik weet niet meer waarom.
Op het stille scherm
Een cowboy touwen een truc
En in de tweede functie
Een mooi wezen gered door een Yankee lul
Maak haar mooi.
Maak haar plichtsgetrouw en rijk.
Zing een liefdeslied voor me
Tot ziens.
Zo sterk
Mijn Nieuwe Haunt
De rillingen van een kou
En ik vind het niet erg, Ik vind het niet erg, Ik vind het niet erg.
Begin baby ' s te maken.
Sla die bajonetten neer.
Stop met kogels maken.
Draai de planeten om.
Pak al mijn zakken.
Snij die armbanden eraf.
Heb je geen spijt?
Haal je korsetten eraf.
Natuurlijk.