Elton John — Dream # 1 songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Dream # 1" van Elton John.

Songteksten

I blew the dust out of the corners
Threw some dead wood on the fire
Tuned the radio to silence
Watched the evening sun expire
Should have called you up this morning
But I’m such a fool at times
I still search my shaving mirror
Looking for your face with mine
And I can’t stay alone tonight
Can’t let another day go by
Why is it always this way?
Time never seems to really fly
And time is never really on my side
And I can’t stay alone tonight
Things have to change and they might
But I can’t stay alone tonight
Chalk up one more crazy notion
Imagination running wild
But if I needed confirmation
I would have gone that extra mile
You’re the last chance on the highway
I’m that open stretch of road
You’re the diner in my rear-view
A cup of coffee getting cold
And I can’t stay alone tonight
Can’t let another day go by
Why is it always this way?
Time never seems to really fly
And time is never really on my side
And I can’t stay alone tonight
Things have to change and they might
But I can’t stay alone tonight
Bruised in this cold war of words
We’ve come undone two loose ends alone
Possessed by that curse you’ve endured
The spell that I cast couldn’t make you come home
And I can’t stay alone tonight
Can’t let another day go by
Why is it always this way?
Time never seems to really fly
And time is never really on my side
And I can’t stay alone tonight
Things have to change and they might
But I can’t stay alone tonight
Things have to change and they might
But I can’t stay alone tonig

Songtekstvertaling

Ik blies het stof uit de hoeken.
Gooide wat dood hout op het vuur.
Ik heb de radio op stilte afgestemd.
Ik heb de avondzon zien verlopen.
Ik had je vanmorgen moeten bellen.
Maar ik ben soms zo ' n dwaas.
Ik zoek nog steeds in mijn scheerspiegel.
Op zoek naar jouw gezicht met het mijne
En ik kan vanavond niet alleen blijven.
Ik kan niet nog een dag voorbij laten gaan.
Waarom is het altijd zo?
De tijd lijkt nooit echt te vliegen.
En tijd is nooit echt aan mijn kant
En ik kan vanavond niet alleen blijven.
Dingen moeten veranderen en ze kunnen
Maar ik kan vanavond niet alleen blijven.
Nog één gek idee.
Verbeelding loopt op hol
Maar als ik bevestiging nodig had
Ik zou die extra mijl hebben genomen.
Je bent de laatste kans op de snelweg.
Ik ben dat open stuk weg
Jij bent het restaurant in mijn achteruitkijkspiegel.
Een kop koffie die koud wordt
En ik kan vanavond niet alleen blijven.
Ik kan niet nog een dag voorbij laten gaan.
Waarom is het altijd zo?
De tijd lijkt nooit echt te vliegen.
En tijd is nooit echt aan mijn kant
En ik kan vanavond niet alleen blijven.
Dingen moeten veranderen en ze kunnen
Maar ik kan vanavond niet alleen blijven.
Gekneusd in deze Koude Oorlog van woorden
We hebben twee losse eindjes losgemaakt.
Bezeten door de vloek die je hebt doorstaan.
De spreuk die ik uitsprak kon je niet thuis laten komen.
En ik kan vanavond niet alleen blijven.
Ik kan niet nog een dag voorbij laten gaan.
Waarom is het altijd zo?
De tijd lijkt nooit echt te vliegen.
En tijd is nooit echt aan mijn kant
En ik kan vanavond niet alleen blijven.
Dingen moeten veranderen en ze kunnen
Maar ik kan vanavond niet alleen blijven.
Dingen moeten veranderen en ze kunnen
Maar ik kan niet alleen blijven, tonig.