Elliot Matsu — Hot Pink Limousine songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Hot Pink Limousine" van Elliot Matsu.

Songteksten

Confusion reigns down upon our living graves
Grab what we can leave what we cannot save
The paper’s gone and the greedy have all moved on
To plant the seeds of their destruction on our lawns
Kneel down and clasp your hands
Hope that if nothing else God will understand
At night when all the world’s asleep I dream
Of an angel drivin' me through the valley of death
In a hot pink limousine
Moral fails and in these paper trails
We find our cleverness begins to pale
And in our Daddy’s shoes we have one voice
But in our Daddy’s shoes we have no choice
Kneel down and clasp your hands
Hope that if nothing else God will understand
At night when all the world’s asleep I dream
Of an angel drivin' me through the valley of death
In a hot pink limousine
Limousine
And I’ll rob you blind with my sophistication
And I’ll chew you up and spit you out like gum
And I’ll take, and I’ll take your soul
Leave your dead body rotting in a hole
I’m a vortex of me and I’m coming for you
My station, my vocation, my reputation just look what I’ve become
My car, my place, my money, my face
My God what have I done?
Holy Father lift me up to a plane that’s higher than this
Better than his
Thy kingdom come, thy will be done with diamonds on my wrist
Cause at night when all the world’s asleep I dream
Of an angel drivin' me through the valley of death
In a hot pink limousine

Songtekstvertaling

Verwarring heerst op onze levende graven.
Pak wat we kunnen achterlaten wat we niet kunnen redden.
De krant is weg en de hebberige zijn allemaal verder gegaan.
Om de zaden van hun vernietiging op onze gazons te planten.
Kniel neer en hou je handen vast.
Ik hoop dat God het anders zal begrijpen.
'S nachts als de hele wereld slaapt droom ik
Of an angel drivin' me through the valley of death
In een hete roze limousine
Moral faalt en in deze papieren sporen
We zien dat onze slimheid begint te verbleken.
En in onze vaders schoenen hebben we één stem.
Maar in onze vaders schoenen hebben we geen keus.
Kniel neer en hou je handen vast.
Ik hoop dat God het anders zal begrijpen.
'S nachts als de hele wereld slaapt droom ik
Of an angel drivin' me through the valley of death
In een hete roze limousine
Limousine
En ik beroof je blind met mijn verfijning.
En ik kauw je op en spuug je uit als kauwgom
En ik neem, en ik neem je ziel
Laat je dode lichaam wegrotten in een gat.
Ik ben een draaikolk van mezelf en ik kom voor jou.
Mijn station, mijn roeping, mijn reputatie kijk wat ik geworden ben
Mijn auto, mijn huis, mijn geld, mijn gezicht
Wat heb ik gedaan?
Heilige Vader til me op naar een hoger niveau.
Beter dan de zijne.
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede met diamanten op mijn pols
Want ' s nachts als de hele wereld slaapt droom ik
Of an angel drivin' me through the valley of death
In een hete roze limousine