Eleanor McEvoy — You'll Hear Better Songs (Than This) songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "You'll Hear Better Songs (Than This)" van Eleanor McEvoy.

Songteksten

You’ll hear better songs than this
With no trace of clumsiness
Melodies and harmonies that compliment the rhyme
Favourite songs that reminisce
Speak of times of happiness
WIth sentiments that make you warm inside
And you’ll hear voices pure and fine
Voices far surpassing mine
Hitting notes I’d never reach and never will I s’pose
And phrases I could never play
You will hear them any day
Played by people wearing younger clothes
But this song has a prayer to you
No other song on earth can do
This song swears my love for you
Until the end of time
If you need to hear the blues
Go put on those other tunes
If you need my love, go put on mine
You’ll hear better songs than this
Songs so full of loveliness
I would not compare my song to anyone of those
When I need to play the blues
I will play those other tunes
But I will say I love you with my own
This song has a prayer to you
No other song on earth can do
This song swears my love for you
Until the end of time
If you need to hear the blues
Go put on those other tunes
If you need my love, go put on mine

Songtekstvertaling

Je zult betere liedjes horen dan dit.
Zonder sporen van onhandigheid
Melodieën en harmonieën die het rijm complimenteren
Favoriete nummers die herinneringen ophalen
Over tijden van geluk gesproken.
Met gevoelens die je van binnen warm maken.
En je zult pure en fijne stemmen horen
Stemmen die de mijne ver overtreffen
Noten raken die ik nooit zou bereiken en dat zal ik nooit doen
En zinnen die ik nooit kon spelen
Je zult ze elke dag horen.
Gespeeld door mensen met jongere kleren
Maar dit lied heeft een gebed voor u
Geen ander lied op aarde kan
Dit lied zweert mijn liefde voor jou
Tot het einde der tijden
Als je de blues wilt horen
Doe die andere muziek aan.
Als je mijn liefde nodig hebt, doe dan de mijne aan.
Je zult betere liedjes horen dan dit.
Liederen zo vol schoonheid
Ik zou mijn lied niet vergelijken met iemand van die
Als ik de blues moet spelen
Ik zal die andere liedjes spelen.
Maar Ik zal zeggen dat ik van je hou met mijn eigen
Dit lied heeft een gebed voor u
Geen ander lied op aarde kan
Dit lied zweert mijn liefde voor jou
Tot het einde der tijden
Als je de blues wilt horen
Doe die andere muziek aan.
Als je mijn liefde nodig hebt, doe dan de mijne aan.