Eleanor McEvoy — (When You) Smile songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "(When You) Smile" van Eleanor McEvoy.

Songteksten

I suppose it’s in my genes
Or in your DNA
For you I’d give my life
A thousand times a day
When you smile
You know it bowls me over
When you smile
It’s heavenly
When you smile
It’s like my world awakens
When you smile
Come on and smile again for me
I love to watch you laugh
For when I’m alone
Steal a photograph
And keep it on my phone
When you smile
(When you smile)
You know it bowls me over
(When you smile)
When you smile
(When you smile)
It’s heavenly
(Oh, so heavenly)
When you smile
(When you smile)
It’s like my world awakens
(When you smile)
When you smile
(When you smile)
Come on and smile again for me
Cause some day you will leave me
(Racing to the world)
And I hope you reach the moon
And darling, don’t I feel it everyday
The day that day will come will be a day
That comes a million days too soon
When you smile
(When you smile)
You know it bowls me over
(When you smile)
When you smile
(When you smile)
It’s heavenly
(Oh, so heavenly)
When you smile
(When you smile)
It’s like my world awakens
(When you smile)
When you smile
(When you smile)
Come on and smile again for me
When you smile
(When you smile)
You know it bowls me over
(When you smile)
When you smile
(When you smile)
It’s heavenly
(Oh, so heavenly)
When you smile
(When you smile)
It’s like my world awakens
(When you smile)
When you smile
Come on and smile again for me

Songtekstvertaling

Ik denk dat het in mijn genen zit.
Of in je DNA.
Voor jou zou ik mijn leven geven.
Duizend keer per dag
Als je lacht
Je weet dat het me overgooit
Als je lacht
Het is hemels.
Als je lacht
Het is alsof mijn wereld ontwaakt.
Als je lacht
Kom op en lach nog eens voor me
Ik hou ervan om je te zien lachen.
Want als ik alleen ben
Een foto stelen
En hou het op mijn telefoon
Als je lacht
(Als je lacht)
Je weet dat het me overgooit
(Als je lacht)
Als je lacht
(Als je lacht)
Het is hemels.
Oh, zo hemels)
Als je lacht
(Als je lacht)
Het is alsof mijn wereld ontwaakt.
(Als je lacht)
Als je lacht
(Als je lacht)
Kom op en lach nog eens voor me
Want op een dag zul je me verlaten
(Racen naar de wereld)
En ik hoop dat je de maan bereikt
En schat, voel ik het niet elke dag
Op die dag is er een dag
Dat komt een miljoen dagen te vroeg
Als je lacht
(Als je lacht)
Je weet dat het me overgooit
(Als je lacht)
Als je lacht
(Als je lacht)
Het is hemels.
Oh, zo hemels)
Als je lacht
(Als je lacht)
Het is alsof mijn wereld ontwaakt.
(Als je lacht)
Als je lacht
(Als je lacht)
Kom op en lach nog eens voor me
Als je lacht
(Als je lacht)
Je weet dat het me overgooit
(Als je lacht)
Als je lacht
(Als je lacht)
Het is hemels.
Oh, zo hemels)
Als je lacht
(Als je lacht)
Het is alsof mijn wereld ontwaakt.
(Als je lacht)
Als je lacht
Kom op en lach nog eens voor me