Eleanor McEvoy — Something So Wonderful songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Something So Wonderful" van Eleanor McEvoy.

Songteksten

How did you come to be strong?
Why don’t you falter?
How come you keep holding on
When nobody sees
What you’ve achieved
And all that you own
Is all you believe… I see
Something so wonderful
Somehow so sure
My eyes are blinded by
Something so pure
Something so wonderful
Somehow so sure
My eyes are blinded by
Something so pure
Wounded by weapons of man
Blinded by science
Touched by the chemical gun
The suffering they felt
Was it all you could stand?
That torch that you held
Is it still in your hand… I see
Something so wonderful
Somehow so sure
My eyes are blinded by
Something so pure
Something so wonderful
Somehow so sure
My eyes are blinded by
Something so pure
And your light will show the way
Out of the darkness and the gloom
And your hand will guide me
To you
And your strength will give to me
The promise of a brighter day
And your love will surely
Take me away
Take me away
Take me away
When nobody sees
What you’ve achieved
When all that you own
Is all you believe
And the suffering they felt
Was it all you could stand?
And that torch that you held
Is it still in your hand?
'Cause it’s …
Something so wonderful
Somehow so sure
My eyes are blinded by
Something so pure
Something so wonderful
Somehow so sure
My eyes are blinded by
Something so pure

Songtekstvertaling

Hoe ben je zo sterk geworden?
Waarom wankel je niet?
Waarom hou je je vast?
Als niemand ziet
Wat je hebt bereikt
En alles wat je bezit
Is alles wat je gelooft...
Iets zo wonderbaarlijks
Op een of andere manier zo zeker
Mijn ogen zijn verblind door
Iets zo puur
Iets zo wonderbaarlijks
Op een of andere manier zo zeker
Mijn ogen zijn verblind door
Iets zo puur
Gewond door menselijke wapens
Verblind door wetenschap
Aangeraakt door het chemische wapen.
Het lijden dat ze voelden
Was dat alles wat je kon uitstaan?
Die fakkel die je vasthield
Heb je het nog in je hand?
Iets zo wonderbaarlijks
Op een of andere manier zo zeker
Mijn ogen zijn verblind door
Iets zo puur
Iets zo wonderbaarlijks
Op een of andere manier zo zeker
Mijn ogen zijn verblind door
Iets zo puur
En uw licht zal de weg wijzen
Uit de duisternis en de duisternis
En je hand zal me leiden.
Op jou.
En je kracht zal me geven
De belofte van een betere dag
En jouw liefde zal zeker
Neem me mee.
Neem me mee.
Neem me mee.
Als niemand ziet
Wat je hebt bereikt
Wanneer alles wat je bezit
Is alles wat je gelooft
En het lijden dat ze voelden
Was dat alles wat je kon uitstaan?
En die fakkel die je vasthield
Heb je het nog in je hand?
Want het is …
Iets zo wonderbaarlijks
Op een of andere manier zo zeker
Mijn ogen zijn verblind door
Iets zo puur
Iets zo wonderbaarlijks
Op een of andere manier zo zeker
Mijn ogen zijn verblind door
Iets zo puur