Eleanor McEvoy — Roll Out Better Days songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Roll Out Better Days" van Eleanor McEvoy.

Songteksten

Well before you get to meet your prince
You’re gonna have to kiss a lot of frogs
And before you score your sweetest hit
You really have to write a lot of songs
Before the nights of wine and raises
Caviar and canapees
Are days when the light at the end of the tunnel
Is a freight train coming your way
Roll off the treble, ride up the bass
Roll back the last take and throw it away
Roll with the punches and ride out the waves
Hold out, life will roll out better days
And when all you get’s a stone cold shoulder
You gotta try to see the funny side
And when all you are is one day older
You better love to learn to love those lines
When all around have promised you
Gardens of roses and waterfalls
But all they give are sweet fat nothings
All it means is sweep them all
Roll off the treble, ride up the bass
Roll back the last take and throw it away
Roll with the punches and ride out the waves
Hold out, life will roll out better days
When just getting through the day
Is all you’re aspiring to
What do you do when life is
Tumbling down on top of you?
Roll off the treble, ride up the bass
Roll back the last take and throw it away
Roll with the punches and ride out the waves
Hold out, life will roll out better days
Roll off the treble, ride up the bass
Oh, roll back the last take and throw it away
Roll with the punches and ride out the waves
Hold out, life will roll out better days
(Roll off the treble, ride up the bass)
(Roll back the last take and throw it away)
(Roll with the punches and ride out the waves)
Ride out the waves
Roll on better days

Songtekstvertaling

Voordat je je prins ontmoet.
Je zult veel kikkers moeten kussen.
En voordat je je liefste slag scoort
Je moet echt veel liedjes schrijven.
Voor de nachten van wijn en verhoging
Kaviaar en canapees
Zijn dagen waarop het licht aan het einde van de tunnel
Komt er een goederentrein jouw kant op?
Rol van de boom af, rij op de bas
Rol de laatste take terug en gooi het weg.
Rol met de stoten en rij uit de golven
Hou vol, het leven zal uitrollen betere dagen
En als alles wat je krijgt is een ijskoude schouder
Je moet proberen om de grappige kant te zien
En als alles wat je bent één dag ouder is
Je kunt maar beter van die lijnen leren houden.
Als iedereen je beloofd heeft
Tuinen van rozen en watervallen
Maar alles wat ze geven zijn zoete vetklanken.
Alles wat het betekent is ze allemaal vegen
Rol van de boom af, rij op de bas
Rol de laatste take terug en gooi het weg.
Rol met de stoten en rij uit de golven
Hou vol, het leven zal uitrollen betere dagen
Als ik de dag doorkom
Is alles wat je wilt
Wat doe je als het leven is
Bovenop je vallen?
Rol van de boom af, rij op de bas
Rol de laatste take terug en gooi het weg.
Rol met de stoten en rij uit de golven
Hou vol, het leven zal uitrollen betere dagen
Rol van de boom af, rij op de bas
Rol de laatste take terug en gooi het weg.
Rol met de stoten en rij uit de golven
Hou vol, het leven zal uitrollen betere dagen
(Roll off the treble, ride up the bass)
(Rol terug de laatste take en gooi het weg)
(Roll with the punches and ride out the waves)
Ride out the waves
Roll on better days