Eleanor McEvoy — Quote I Love You Unquote songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Quote I Love You Unquote" van Eleanor McEvoy.

Songteksten

Correct procedure at a wedding
Is for you to say 'I do'
But you don’t
And if you asked me to marry you
You know I’d say 'I will'
So you won’t
I know you’re not too keen
On such conventional expressions
But if you could string the words along
You could make the perfect sentence
Quote I love you unquote
(Three little words you never wrote)
Quote I love you unquote
(Words so small, sharp, and stick in your throat)
Conspicuously absent from your note
Quote I love you unquote
Quote best wishes unquote
Full stop close brackets
That’s all you wrote
Tradition at a smart occasion
Is to beg me for a dance
But not you
I’ve grown accustomed to attention
But you don’t spare a glance
You look through
I know you find the subject
Unfit for conversation
But if you join the syllables
You could make the perfect statement
Quote I love you unquote
(Three little words you never wrote)
Quote I love you unquote
(Words so small, sharp, and stick in your throat)
Conspicuously absent from your note
Quote I love you unquote
Quote best wishes unquote
Full stop close brackets
That’s all you wrote
Correct prodecure on the phone
Is to beg me be your own
But you don’t
And if you asked me to marry you
You know I’d say 'I will'
So you won’t
I know my constant overtures
May seem a touch obsessive
But if you can type the characters
You could make the perfect message
Quote I love you unquote
(Three little words you never wrote)
Quote I love you unquote
(Words so small, sharp, and stick in your throat)
Conspicuously absent from your note
Quote I love you unquote
Quote best wishes unquote
Full stop close brackets
That’s all you wrote
Quote best wishes unquote
Quote best wishes unquote
That’s all you wrote
That’s all you wrote
That’s all you wrote
That’s all you wrote

Songtekstvertaling

Correcte procedure op een bruiloft
Is het aan jou om te zeggen 'Ik wil'
Maar dat doe je niet.
En als je me ten huwelijk vraagt
Je weet dat ik zou zeggen 'Ik zal'
Dus dat doe je niet.
Ik weet dat je niet zo enthousiast bent.
Over dergelijke conventionele uitdrukkingen
Maar als je de woorden mee kon nemen
Je zou de perfecte zin kunnen maken.
Quote I love you unquote
(Drie kleine woorden die je nooit schreef)
Quote I love you unquote
(Woorden zo klein, scherp, en steek in je keel)
Opvallend afwezig op je briefje.
Quote I love you unquote
Best wishes unquote
Sluitbeugels volstoppen
Dat is alles wat je schreef.
Traditie bij een slimme gelegenheid
Is me smeken voor een dans
Maar jij niet.
Ik ben gewend aan aandacht.
Maar je hebt geen oog.
Je kijkt door
Ik weet dat je het onderwerp vindt.
Ongeschikt voor gesprek
Maar als je je aansluit bij de lettergrepen
Je zou de perfecte verklaring kunnen geven.
Quote I love you unquote
(Drie kleine woorden die je nooit schreef)
Quote I love you unquote
(Woorden zo klein, scherp, en steek in je keel)
Opvallend afwezig op je briefje.
Quote I love you unquote
Best wishes unquote
Sluitbeugels volstoppen
Dat is alles wat je schreef.
Correcte aangifte aan de telefoon
Is om me te smeken om je eigen te zijn.
Maar dat doe je niet.
En als je me ten huwelijk vraagt
Je weet dat ik zou zeggen 'Ik zal'
Dus dat doe je niet.
Ik ken mijn constante avances.
Lijkt misschien een beetje obsessief.
Maar als je de karakters kunt typen
Je zou de perfecte boodschap kunnen maken.
Quote I love you unquote
(Drie kleine woorden die je nooit schreef)
Quote I love you unquote
(Woorden zo klein, scherp, en steek in je keel)
Opvallend afwezig op je briefje.
Quote I love you unquote
Best wishes unquote
Sluitbeugels volstoppen
Dat is alles wat je schreef.
Best wishes unquote
Best wishes unquote
Dat is alles wat je schreef.
Dat is alles wat je schreef.
Dat is alles wat je schreef.
Dat is alles wat je schreef.