Eleanor McEvoy — Non Smoking Single Female songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Non Smoking Single Female" van Eleanor McEvoy.

Songteksten

Non smoking single female
Seeks single man
Must have good sense of humour
And a pension plan
Huge wealth is not expected
Own means will suffice
Good looks are not essential
But some looks would be nice
Non smoking single female
Caring and bright
Considered quite attractive
If the light is right
Who has been sort of single
For way too many years
Would love to hear from someone
Genuinely sincere
With a view to romantic walks in the park
With a view to goings on after dark
With a view to tender love and care
With a view to letting down our hair
With a view to friendship and to fun
With a view to maybe being the one
'Neath a view of starry skies above
With a view to love
Non smoking single female
Would like to meet
A kind, educated gent who’d
Make her (feel) complete
(Such an educated gentleman who’d
Sweep her off her feet)
If same applies to you then
Why not say 'hello'?
(Why not say 'hello'?)
Please forward all replies
To P.O. box below
With a view to romantic walks in the park
With a view to goings on after dark
With a view to tender love and care
With a view to letting down our hair
With a view to friendship and to fun
With a view to maybe being the one
With a view of starry skies above
With a view to love
Please forward your replies
(Non smoking single female)
To «Non smoking single female»
(Non smoking single female)
All genuine replies will be answered
(Non smoking single female)
To «Non smoking single female»

Songtekstvertaling

Niet roken single vrouw
Zoekt single man
Moet een goed gevoel voor humor hebben.
En een pensioenplan
Grote rijkdom wordt niet verwacht
Eigen middelen volstaan.
Een goed uiterlijk is niet essentieel.
Maar sommige blikken zouden leuk zijn.
Niet roken single vrouw
Zorgzaam en helder
Als zeer aantrekkelijk beschouwd
Als het licht goed is
Wie is een soort van single
Voor veel te veel jaren
Zou graag van iemand horen
Oprecht
Met het oog op romantische wandelingen in het park
Met het oog op het verder gaan na het donker
Met het oog op liefde en zorg
Met het oog op het loslaten van ons haar
Met het oog op vriendschap en plezier
Met de bedoeling om misschien degene te zijn
'Neath a view of starry skies above
Met het oog op de liefde
Niet roken single vrouw
Ik wil je graag ontmoeten.
Een goed opgeleide man die
Zorg dat ze compleet is.
(Zo ' n hoogopgeleide Heer die
Veeg haar van haar voeten)
Als hetzelfde geldt voor u dan
Waarom zeg je geen'hallo'?
(Waarom zeg je geen'hallo'?)
Gelieve alle antwoorden toe te zenden
Naar Postbus hieronder
Met het oog op romantische wandelingen in het park
Met het oog op het verder gaan na het donker
Met het oog op liefde en zorg
Met het oog op het loslaten van ons haar
Met het oog op vriendschap en plezier
Met de bedoeling om misschien degene te zijn
Met uitzicht op de sterrenhemel
Met het oog op de liefde
Gelieve uw antwoorden door te zenden
(Niet roken single vrouw)
Op " Niet roken single vrouw»
(Niet roken single vrouw)
Alle echte antwoorden zullen worden beantwoord
(Niet roken single vrouw)
Op " Niet roken single vrouw»