Eleanor McEvoy — Eve of Destruction songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Eve of Destruction" van Eleanor McEvoy.

Songteksten

The eastern world is explodin'
Violence flarin' and bullets loadin'
You’re old enough to kill but not for votin'
You don’t believe in war, but what’s that gun you’re totin'
And even the Jordan river has bodies floatin'
And you tell me over and over and over again my friends
How you don’t believe we’re on the eve of destruction
Well can’t you see what I’m trying to say?
Can’t you feel the fear I’m feeling today?
When the button is pushed, there’s no running away
There’ll be no one to save when the world is a grave
Take a look around you, boy, it’s bound to scare you, boy
And you tell me over and over and over again my friends
How you don’t believe we’re on the eve of destruction
Yeah, you tell me over and over and over again my friends
How you don’t see we’re on the eve of destruction
Well, my blood’s so mad, feels like coagulatin'
I’m sittin' here, I’m contemplatin'
You can’t twist the truth, it knows no regulation
And a handful of Senators don’t pass legislation
One march alone can’t bring integration
And human respect is just disintegratin'
Human respect is just disintegratin'
And you tell me over and over and over again my friends
How you don’t believe we’re on the eve of destruction
Yes, you tell me over and over and over again my friends
How you don’t believe we’re on the eve of destruction
Think of all the hate there is in Red China
Then take a look around to Selma, Alabama!
Ah, you may leave here, for four days in space
But when you return, it’s the same old place
Oh, the poundin' of the drums, the pride and disgrace
You can bury your dead, yeah, but don’t leave a trace
You hate your next-door neighbour, but you still stay grace
You hate your next-door neighbour, but you still stay grace
Then you tell me over and over and over again my friends
How you don’t believe we’re on the eve of destruction
Yeah, you tell me over and over and over and over again
My friends
How you don’t see we’re on the eve of destruction
Oh, you don’t believe we’re on the eve of destruction

Songtekstvertaling

De oostelijke wereld explodeert.
Geweld woedt en kogels woeden
Je bent oud genoeg om te doden, maar niet om te stemmen.
Je gelooft niet in oorlog, maar wat is dat Voor wapen?
En zelfs de Jordaan heeft lichamen die drijven.
En je vertelt het me keer op keer mijn vrienden
Dat je niet gelooft dat we aan de vooravond van de vernietiging staan.
Zie je niet wat ik probeer te zeggen?
Voel je de angst niet die ik vandaag voel?
Als de knop wordt ingedrukt, is er geen wegrennen
Er zal niemand zijn om te redden als de wereld een graf is
Kijk om je heen, jongen, het zal je bang maken, jongen.
En je vertelt het me keer op keer mijn vrienden
Dat je niet gelooft dat we aan de vooravond van de vernietiging staan.
Ja, je vertelt het me keer op keer mijn vrienden
Waarom zie je niet dat we aan de vooravond van vernietiging staan?
Nou, mijn bloed is zo kwaad, het voelt als stollen.
Ik zit hier te contempleren.
Je kunt de waarheid niet verdraaien, het kent geen regels.
En een handvol senatoren slagen niet in wetgeving.
Een mars alleen kan integratie niet brengen
En menselijk respect valt uiteen.
Menselijk respect valt uiteen.
En je vertelt het me keer op keer mijn vrienden
Dat je niet gelooft dat we aan de vooravond van de vernietiging staan.
Ja, je vertelt het me keer op keer mijn vrienden
Dat je niet gelooft dat we aan de vooravond van de vernietiging staan.
Denk aan alle haat die er is in het Rode China.
Kijk dan om je heen naar Selma, Alabama!
Je mag hier vier dagen in de ruimte weg.
Maar als je terugkomt, is het dezelfde oude plek.
Oh, het slaan van de trommels, de trots en de schande
Je kunt je doden begraven, maar laat geen spoor achter.
Je haat je buurman, maar je blijft grace.
Je haat je buurman, maar je blijft grace.
Dan vertel je het me keer op keer mijn vrienden
Dat je niet gelooft dat we aan de vooravond van de vernietiging staan.
Ja, dat zeg je steeds weer.
Mijn vrienden
Waarom zie je niet dat we aan de vooravond van vernietiging staan?
Je gelooft toch niet dat we aan de vooravond van vernietiging staan?