Eleanor McEvoy — Did I Hurt You? songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Did I Hurt You?" van Eleanor McEvoy.

Songteksten

All my arguments sound pretty weak
So I’ll be quick and concede defeat
All the evidence lies on your side
So I’ll come clean and say that I lied
I guess it’s OK if I’m hated and damned
But don’t go away thinking I had it planned
It wasn’t part of my scheme to be hateful to you
Did I hurt you?
What can I say?
I am guilty
Of walking away
And the signals that I sent you
I never meant to
Did I hurt you?
Forgive me please
I am guilty
I let you believe
That I loved you
And I tried to
Still you were lied to
Believe me please when I say
Sometimes our hearts can lead us astray
Believe me I never knew
How much of a hold I had over you
And try if you can to let reason be heard
Don’t let your anger be blind to my words
Don’t cut me off if I try and explain it to you.
Did I hurt you?
What can I say?
I am guilty
Of walking away
And the signals that I sent you
I never meant to
Did I hurt you?
Forgive me please
I am guilty
I let you believe
That I loved you
And I tried to
Still you were lied to

Songtekstvertaling

Al mijn argumenten klinken nogal zwak.
Dus Ik zal snel zijn en mijn nederlaag toegeven.
Al het bewijs ligt aan jouw kant.
Dus Ik zal eerlijk zijn en zeggen dat ik loog.
Ik denk dat het goed is als ik gehaat en verdoemd ben.
Maar ga niet weg denkend dat ik het gepland had.
Het maakte geen deel uit van mijn plan om hatelijk tegen je te zijn.
Heb ik je pijn gedaan?
Wat kan ik zeggen?
Ik ben schuldig.
Van weglopen
En de signalen die ik je stuurde
Dat was nooit de bedoeling.
Heb ik je pijn gedaan?
Vergeef me, alsjeblieft.
Ik ben schuldig.
Ik liet je geloven
Dat ik van je hield.
En ik probeerde
Toch werd je voorgelogen.
Geloof me alsjeblieft als Ik zeg
Soms kunnen onze harten ons op een dwaalspoor brengen.
Geloof me, Ik heb het nooit geweten.
Hoeveel grip ik op je had
En probeer het als je de rede kunt laten horen
Laat je woede niet blind zijn voor mijn woorden.
Sluit me niet af als ik het je Probeer uit te leggen.
Heb ik je pijn gedaan?
Wat kan ik zeggen?
Ik ben schuldig.
Van weglopen
En de signalen die ik je stuurde
Dat was nooit de bedoeling.
Heb ik je pijn gedaan?
Vergeef me, alsjeblieft.
Ik ben schuldig.
Ik liet je geloven
Dat ik van je hield.
En ik probeerde
Toch werd je voorgelogen.