Eleanor McEvoy — Days Roll By songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Days Roll By" van Eleanor McEvoy.

Songteksten

The white light on the water
The changes in you and your attitude
But the changes that I see are no surprise to me
Cause your worthiness is empty
Your willingness is a jewel to me
Your body I recall
Made music of it all
Yes, your body I recall
Made music of it all
And with your lips next to my lips
The night would be so much easier
The day not as hard to face
With you inside this empty space
And with your skin next to my skin
The night ahead could be beautiful
Your body I recall
Made music of it all
Yes, your body I recall
Made music of it all
And it’s been such a battle to change
And it’s been such a battle to rearrange
My life, my days and the way I feel
But one more night to spend with you
Just one more night of holding you
Though I know in my heart and soul
It wouldn’t change a thing
Just a little comfort bring
Comfort from you
The white light on the water
The changes in you and your attitude
Your body I recall
Made music of it all
Yes, your body I recall
Made music of it all
The music of it all
The music of it all
The music of it all
The music of it all
The music of it all
The music of it all
The music of it all
(Your body moves like music)
The music of it all
(Your body moves like music)
The music of it all
(Your body moves like music)
The music of it all
(Your body moves like music)
Your body moves like music
(The music of it all)
Your body moves like music
(The music of it all)
Your body moves like music
(The music of it all)
Your body moves like music
(The music of it all)
Your body moves like music
Your body moves like music
Your body moves like music
Your body moves like music
Your body moves like music

Songtekstvertaling

Het witte licht op het water
De veranderingen in jou en je houding
Maar de veranderingen die ik zie zijn geen verrassing voor mij
Want je waarde is leeg
Jouw bereidheid is een juweel voor mij.
Jouw lichaam herinner ik me.
Maakte er muziek van.
Ja, jouw lichaam herinner ik me.
Maakte er muziek van.
En met je lippen naast mijn lippen
De nacht zou zoveel makkelijker zijn.
De dag niet zo moeilijk onder ogen te zien
Met jou in deze lege ruimte
En met jouw huid naast mijn huid
De nacht voor ons kan mooi zijn.
Jouw lichaam herinner ik me.
Maakte er muziek van.
Ja, jouw lichaam herinner ik me.
Maakte er muziek van.
En het was zo ' n strijd om te veranderen.
En het was zo ' n strijd om te herschikken.
Mijn leven, mijn dagen en de manier waarop ik me voel
Maar nog één nacht om met jou door te brengen
Nog één nacht om je vast te houden.
Al Weet ik het in mijn hart en ziel
Het zou niets veranderen.
Gewoon een beetje comfort brengen
Troost van jou
Het witte licht op het water
De veranderingen in jou en je houding
Jouw lichaam herinner ik me.
Maakte er muziek van.
Ja, jouw lichaam herinner ik me.
Maakte er muziek van.
De muziek van alles
De muziek van alles
De muziek van alles
De muziek van alles
De muziek van alles
De muziek van alles
De muziek van alles
(Je lichaam beweegt als muziek)
De muziek van alles
(Je lichaam beweegt als muziek)
De muziek van alles
(Je lichaam beweegt als muziek)
De muziek van alles
(Je lichaam beweegt als muziek)
Je lichaam beweegt als muziek
(The music of it all)
Je lichaam beweegt als muziek
(The music of it all)
Je lichaam beweegt als muziek
(The music of it all)
Je lichaam beweegt als muziek
(The music of it all)
Je lichaam beweegt als muziek
Je lichaam beweegt als muziek
Je lichaam beweegt als muziek
Je lichaam beweegt als muziek
Je lichaam beweegt als muziek