Dwight Yoakam — If Teardrops Were Diamonds songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "If Teardrops Were Diamonds" van Dwight Yoakam.

Songteksten

If teardrops were diamonds
And only mine were used
They could pave every highway
Coast to coast
And not be close to through
If teardrops were diamonds
Cold blue
If heartaches were rubies
Stacked up just like stones
There would be a mountain
Ten miles high
Built by mine alone
If heartaches were rubies
Mine alone
You might begin to understand
The price that love has to pay
For being wrong
If sad thoughts were emeralds
And with not counting
In between
Just half the ones
I’ve had today
Could turn
The whole world green
If sad thoughts were emeralds
And the world turned green
You might just
Get the message that
There’s more to loneliness
Than can be seen
If teardrops were diamonds
And only mine were used…

Songtekstvertaling

Als tranen diamanten waren
En alleen de mijne werden gebruikt
Zij kunnen elke weg vrij maken.
Van kust tot kust
En niet in de buurt zijn van door
Als tranen diamanten waren
Koudblauw
Als hartklachten robijnen waren
Opgestapeld als stenen
Er zou een berg zijn
Tien mijl hoog
Gebouwd door de mijne alleen
Als hartklachten robijnen waren
De mijne alleen
Je zou het kunnen begrijpen.
De prijs die liefde moet betalen
Omdat ik het mis had.
Als trieste gedachten smaragden waren
En zonder te tellen
Tussen
Slechts de helft van de
Ik heb vandaag gehad.
Kan draaien
De hele wereld groen
Als trieste gedachten smaragden waren
En de wereld werd groen
Je zou gewoon ...
Krijg de boodschap dat
Er is meer aan eenzaamheid
Than can be seen
Als tranen diamanten waren
En alleen de mijne werden gebruikt…