Drugstore — Devil songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Devil" van Drugstore.

Songteksten

You turn your back on your own flesh
You got a piece of me
You were so young, so rich
But I saw you with that mirror
Right between your feet
The world swings around you
But I could never find you
Never mind the way you bought
Acres of land
I saw two blonds, young girls
And every single one
You could lay your hands on
The world swings around you
But I could never find you
Extra Verses:
There’s nothing left of you now
You might as well be dead
You are so old
And so sick
The jokes you tell me
They make me sad
The world swings around you
Daddy
I could never find you
Daddy
You’re a d-d-d-devil

Songtekstvertaling

Je keert je rug naar je eigen vlees.
Je hebt een stuk van mij.
Je was zo jong, zo rijk.
Maar ik zag je met die spiegel.
Tussen je voeten.
De wereld draait om je heen.
Maar ik kon je nooit vinden.
Laat maar.
Hectare grond
Ik zag twee blondjes, jonge meisjes.
En iedereen
Je kunt je handen op je hoofd leggen.
De wereld draait om je heen.
Maar ik kon je nooit vinden.
Extra Verzen:
Er is niets meer van je over.
Je kunt net zo goed dood zijn.
Je bent zo oud.
En zo ziek.
De grappen die je me vertelt
Ze maken me verdrietig.
De wereld draait om je heen.
Papa
Ik kon je nooit vinden.
Papa
Je bent een D-D-D-duivel.