Don Francisco — Freedom To Move songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Freedom To Move" van Don Francisco.

Songteksten

I believe a believer has a freedom to move
Now, tell me mister what you’re tryin' to do?
The things you said, man they just ain’t true
The way the Bible, you scream and you shout
But you don’t have a clue what you’re talkin' about
Now you been goin' through the churches
Like a nazi for truth
Sayin' Christian rock music is destroyin' the youth
Slanderin' your brothers that you don’t even know
Ruinin' reputations everywhere that you go
Now you call it devil music, you say it’s right from the pit
Scarin' parents everywhere right outta their wits
Goin' through your meetin’s buyin' books and buyin' tapes
But all you sell is legalism, guilt and sour grapes
I know you wouldn’t use it for your Sunday mornin' service
But that ain’t no excuse to get so spiritually nervous
I know you don’t like it, but now listen my friend
Just cause you don’t like it doesn’t mean it’s a sin
I know it isn’t heavy metal, street lyrics a light
(I believe a believer, believe a believer)
But it’s got a funky rhythm and the band is pretty tight
(I believe a believer oooh)
There’s alot more to life then bein' down in the groove
But I believe a believer has the freedom to move
So won’t you get off the soap box and take off your shoes
You know it ain’t the rhythm it’s the words that you use
It’s not the drums or the electric guitar
It’s all in the motives it’s in who you really are
So won’t you crank me up some country or some rhythm 'n' blues
I really don’t care what kind o' flavor you choose
Just let the lyrics stay clean, let the people all groove
And say thank you Jesus for the freedom to move
Thank you Jesus for the freedom to move
Thank you Jesus for the freedom to move
Thank you Jesus for the freedom to move
(c)1992 Star Song Records

Songtekstvertaling

Ik geloof dat een gelovige vrij is om te bewegen.
Zeg me nu wat je probeert te doen.
De dingen die je zei, ze zijn gewoon niet waar.
De manier waarop de Bijbel schreeuwt en schreeuwt
Maar je hebt geen idee waar je het over hebt.
Nu ga je door de kerken
Als een nazi voor de waarheid
Ze zeggen dat christelijke rockmuziek de jeugd kapot maakt.
Laster je broers die je niet eens kent.
Overal waar je gaat staan reputaties
Nu noem je het duivelsmuziek, je zegt dat het recht uit de put komt.
Ouders overal bang maken.
Ik ga door je meetin' s buyin 'books and buyin' tapes
Maar alles wat je verkoopt is legalisme, schuld en zure druiven.
Ik weet dat je het niet zou gebruiken voor je zondagse dienst.
Maar dat is geen excuus om zo spiritueel nerveus te worden.
Ik weet dat je het niet leuk vindt, maar luister, vriend.
Dat je het niet leuk vindt, betekent niet dat het een zonde is.
Ik weet dat het geen heavy metal is, straatteksten een licht
Ik geloof een gelovige, geloof een gelovige.)
Maar het heeft een funky ritme en de band is vrij strak
(Ik geloof een gelovige oooh)
Er is veel meer in het leven dan in de groove
Maar ik geloof dat een gelovige de vrijheid heeft om te verhuizen.
Dus wil je niet van de zeepdoos af en je schoenen uitdoen
Je weet dat het niet het ritme is, maar de woorden die je gebruikt.
Het is niet de drums of de elektrische gitaar.
Het zit in de motieven, het zit in wie je echt bent.
Dus wil je me niet een land of een ritme 'n' blues geven?
Het maakt me niet uit welke smaak Je kiest.
Laat de tekst gewoon schoon blijven, laat de mensen allemaal grooven
En zeg dank u Jezus voor de vrijheid om te bewegen
Dank u Jezus voor de vrijheid om te bewegen
Dank u Jezus voor de vrijheid om te bewegen
Dank u Jezus voor de vrijheid om te bewegen
(C) 1992 Star Song Records