Don Francisco — Does God Still Get The Blues songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Does God Still Get The Blues" van Don Francisco.

Songteksten

Way back in the beginning
Long before God gave the law
He looked down on us from heaven
Sin was all He saw
Cause everyone was evil
The whole race had gone insane
The Bible says it grieved Him
And His heart was filled with pain
Before Jesus raised up Lazarus
When all his friends were standin' 'round
Jesus hurt inside so badly
When all the tears were comin' down
Lookin' out over Jerusalem
Was just days before He died
The pain kept gettin' deeper
Until He broke down and cried
And sometimes I wonder
When I think of all the sin we choose
He looks down on all this twisted world
Does God still get the blues?
Even when we break His heart
I believe He keeps it to Himself
He knows most of us are so full o' guilt
He won’t add on somethin' else
He just keeps on, keeps on givin'
All His blessings from above
Waiting for the moment
We’ll return some of His love
And sometimes I wonder
(oooh, sometimes I wonder)
Think of all the gifts we refuse
(oooh, sometimes I wonder)
When He looked down on us from heaven
Does God still get the blues?
(Does God still get the blues?)
Jesus gave His life, His word and His name
To me and you
Restin' in the Holy Spirit
Is really that we need to do But instead we prefer our traditions
And we all tell Him that He lied
And we claim Him for our misery
Our blindness and our pride
And sometimes I wonder
(oooh, sometimes I wonder)
When I see, I see the God-less lives we choose
Just how much we grieve the Spirit
Does God still get the blues?
(Does God still get the blues?)
And sometimes I wonder
(oooh, don’t ya wonder?)
When I see the lives of the abused
(oooh, don’t ya wonder?)
Just how much we grieved His Holy Spirit
Does God still get the blues?
(Does God still get the blues?)

Songtekstvertaling

Lang geleden in het begin
Lang voordat God de wet gaf.
Hij keek neer op ons vanuit de hemel
Zonde was alles wat hij zag.
Want iedereen was slecht
De hele race was gek geworden.
De Bijbel zegt dat het hem verdriet deed.
En zijn hart was gevuld met pijn
Voordat Jezus Lazarus opvoedde
Toen al zijn vrienden rond stonden
Jezus deed zo ' n pijn van binnen.
Toen alle tranen kwamen
Op zoek naar Jeruzalem
Het Was maar een paar dagen voor hij stierf.
De pijn werd steeds dieper.
Totdat hij brak en huilde.
En soms vraag ik me af
Als ik denk aan alle zonde die we kiezen
Hij kijkt neer op de hele wereld.
Krijgt God nog steeds de blues?
Zelfs als we zijn hart breken
Ik geloof dat hij het voor zichzelf houdt.
Hij weet dat de meesten van ons zo schuldig zijn.
Hij zal niets anders toevoegen.
Hij blijft maar doorgaan.
Al zijn zegeningen van boven
Wachten op het moment
We zullen wat van zijn liefde teruggeven.
En soms vraag ik me af
(oooh, soms vraag ik me af)
Denk aan alle geschenken die we weigeren.
(oooh, soms vraag ik me af)
Toen hij op ons neerkeek vanuit de hemel
Krijgt God nog steeds de blues?
(Krijgt God nog steeds de blues?)
Jezus gaf zijn leven, Zijn Woord en zijn naam
Voor jou en mij
Resten in de Heilige Geest
Is dat echt nodig, maar in plaats daarvan geven we de voorkeur aan onze tradities
En we vertellen hem allemaal dat hij loog.
En we eisen hem op voor onze ellende.
Onze blindheid en onze trots
En soms vraag ik me af
(oooh, soms vraag ik me af)
Als ik zie, zie ik de levens zonder God die we kiezen.
Hoeveel we rouwen om de geest
Krijgt God nog steeds de blues?
(Krijgt God nog steeds de blues?)
En soms vraag ik me af
vraag je je dat niet af?)
Als ik het leven van de misbruikten zie
vraag je je dat niet af?)
Hoe erg we zijn Heilige Geest hebben gerouwd
Krijgt God nog steeds de blues?
(Krijgt God nog steeds de blues?)