Don Francisco — Come Away songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Come Away" van Don Francisco.

Songteksten

Come away, come away
Into quiet and trust, come away
Come away, come away
In repentance and rest, come away
For heaven’s are telling the glory of God
The works of His hands teach His way
The night reveals knowledge, we must understand
His invisible nature is explained through the day
Come away, come away
----Come away, come away
The rhythm of the city
An emotionless machine
Manufactured in reality
Shining but unclean
Built on sand and fantasy
Mirror of mirage
Reflected by the silver screen
Of chrome in the garage
Vision blocked by concrete
Callused hearts encased
Deafened by the drum beat
Tongues too seared to taste
Masked by thrum of engines
And the chatter of the screen
The still small voice is buried
The footpath isn’t seen
Images and idols
Technologically divised
Words of cotton candy
That dissolve before your eyes
Intellect and science
Worshipped by decree
Giving credit to illusion
So the chains believe they’re free
Fundamental skeletons
In self appointed roles
Clothed in robes of office
But carnivorous of souls
Speaking words that come from knowledge
But do not come from light
Letter lacking spirit
Adding darkness to the night
(c)1992 Star Song Records

Songtekstvertaling

Kom mee.
In stilte en vertrouwen, kom weg
Kom mee.
In berouw en rust, kom weg
Want de hemel vertelt de glorie van God
De werken van zijn handen leren zijn weg
De nacht onthult kennis, we moeten begrijpen
Zijn onzichtbare natuur wordt door de dag heen uitgelegd
Kom mee.
---- Kom mee.
Het ritme van de stad
Een emotieloze machine
Gefabriceerd in werkelijkheid
Glanzend maar onrein
Gebouwd op Zand en fantasie
Mirror of mirage
Gereflecteerd door het zilveren scherm
Van chroom in de garage
Zicht geblokkeerd door beton
Omhulde harten
Doof door het drumstel
Tongen te verbrand om te proeven
Met een massa motoren gemaskerd
En het geklets van het scherm
De nog steeds kleine stem is begraven
Het voetpad is niet gezien.
Afbeeldingen en idolen
Technologisch gesplitst
Woorden van suikerspin
Die oplossen voor je ogen
Intellect en wetenschap
Bij decreet aanbeden
Krediet geven aan illusie
Dus de ketens geloven dat ze vrij zijn
Fundamentele skeletten
In zelfbenoemde rollen
Gekleed in gewaden van kantoor
Maar vleesetend van zielen
Woorden die uit de kennis komen
Maar kom niet van het licht
Brief zonder geest
Het toevoegen van duisternis aan de nacht
(C) 1992 Star Song Records